Zoznam evidovaných psov

Miestny úrad MČ Košice - Západ vedie evidenciu psov držaných na území mestskej časti.

Evidencia obsahuje informáciu o adrese, na ktorej sa drží pes a o psovi (číslo známky a rasa).

VZN č. 1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Košice - Západ

Zoznam plôch, kde je voľný pohyb psa povolený (VZN MČ Košice - Západ č. 1/2017, § 6, bod 2.)

Mapa plôch, kde je voľný pohyb psa povolený (VZN MČ Košice - Západ č. 1/2017, § 6, bod 2.)


Adresa Číslo známky Rasa
Gudernova 294/24  2797  kríženec   
Gudernova 294/28  1824  pudel malý   
Gudernova 294/28  5150  jazvečik   
Gudernova 294/28  5130  kríženec   
Gudernova 294/28  3984,4275  kríženec   
Gudernova 294/28  5357  bordercolia   
Gudernova 294/28  4083,4531,4539  Border Collia   
Hellova 11/5  1617  kríženec   
Hellova 11/7  5005  borde collie   
Hellova 11/7  4724  Jack russel teriér   
Hellova 12/1  2494,3101,4989  beagle   
Hellova 12/3  3041  maltézsky psík   
Hellova 5  230  slovenský čuvač   
Hlinkova 4  5352  kríženec   
Hodonínska 1033/16  2293  vipet   
Hodonínska 2068/20  2564,3197  JACK RUSSEL TERIÉR   
Hodonínska 5  2256  yorkshirsky teriér   
Hodonínska 604/1  2519  bernský salašnícky pes   
Hodonínska 804/13  3862  bradáč   
Hronská 204/9  4266  yorkshiersky teriér   
Hronská 204/9  5551  coton   
Hronská 204/9  3288  coton de tuleár   
Hronská 204/9  448  kríženec   
Hronská 204/9  2610,3226  nemecký ovčiak   
Hronská 205/11  3366  pinč   
Hronská 205/11  3120  mops   
Hronská 205/11  3121  mops   
Hronská 205/11  3608  bradáč   
Hronská 205/13  5162  kríženec   
Hronská 205/13  5452  kríženec   
«  | 4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  11 |  12 |  13 |  »