Zimná údržba

Zimná údržba na Terase

V zmysle Štatútu mesta Košice a Operačného plánu zimnej údržby správu a údržbu pozemných komunikácií na území našej mestskej časti, vrátane zimnej údržby,  vykonáva Mesto Košice prostredníctvom firmy KOSIT, a.s.

Operačný plán zimnej údržby