Základné školy

Základná škola Bernolákova 16
e-mail: zsberke@centrum.sk
internet: www.zsberke.sk
 
 
Základná skola sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18
e-mail: cyrilametod@post.sk
internet: www.zscamke.sk/sk/home
 
 
Základná škola Kežmarská 28 
e-mail: skola@zskezmarska28.sk
internet: www.zskezmarska28.sk
 
 
Základná škola Kežmarská 30
e-mail: zs@k30.sk
internet: www.k30.sk
 
 
Základná škola Považská 12
e-mail: povazskake@stonline.sk
internet: zspovke.edupage.org
 
 
Základná škola Trebišovská 10
e-mail: zstrebke@gmail.com
internet: www.zstrebisovska10.sk
 
 
Základná škola Slobody 1
e-mail: riaditelka@zsslobody.eu
internet: www.zsslobody.eu
 
 
Súkromná základná škola Ulica slobody 1
e-mail: skola@szsslobodyke.edu.sk, skola@szsslobodyke.sk
internet: slobody.sk
 
 
Súkromná základná škola  Tr. SNP 104
e-mail: holcerova@centrum.sk, pistejova@centrum.sk
internet: nasa-skola.edupage.org
 
 
Špeciálna základná škola Inžinierska 24
e-mail: szsinzinierska@stonline.sk
internet: http://www.szsinke.sk/