Zákazky s nízkou hodnotou

Lavičky
23.7.2019

Lavičky

Verejný obstarávateľ v súčasnosti realizuje zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je dodanie a montáž 10 ks Antisleep lavičiek s dvojitým predelením.