Zákazky s nízkou hodnotou

Oprava schodiska na ulici Slobody č. 25
11.10.2019

Oprava schodiska na ulici Slobody č. 25

Verejný obstarávateľ v súčasnosti realizuje zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava schodiska na ulici Slobody č. 25.


Oprava schodiska na Rožňavskej ulici č. 10
11.10.2019

Oprava schodiska na Rožňavskej ulici č. 10

Verejný obstarávateľ v súčasnosti realizuje zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava schodiska na Rožňavskej ulici č. 10.


Oprava schodiska na Idanskej ulici č. 17
11.10.2019

Oprava schodiska na Idanskej ulici č. 17

Verejný obstarávateľ v súčasnosti realizuje zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je oprava schodiska na Idanskej ulici č. 17.


Modernizácia a rekonštrukcia povrchu multifunkčného ihriska Kežmarská 30 v Košiciach
9.10.2019

Modernizácia a rekonštrukcia povrchu multifunkčného ihriska Kežmarská 30 v Košiciach

Verejný obstarávateľ v súčasnosti realizuje zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je modernizácia a rekonštrukcia povrchu multifunkčného ihriska Kežmarská 30 v Košiciach.


Obstaranie výpočtovej techniky
9.10.2019

Obstaranie výpočtovej techniky

Verejný obstarávateľ v súčasnosti realizuje zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je obstaranie výpočtovej techniky.


Revitalizácia detského ihriska Humenská 23
1.10.2019

Revitalizácia detského ihriska Humenská 23

Verejný obstarávateľ v súčasnosti realizuje zákazku s nízkou hodnotou, ktorej predmetom je revitalizácia detského ihriska Humenská 23.