VZN - Návrhy

Zverejnenie návrhov VZN Mestskej časti Košice - Západ podľa § 6 ods. 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení.

VZN - Návrhy

Návrh VZN Mestskej časti Košice-Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice-Západ
28.11.2019

Návrh VZN Mestskej časti Košice-Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice-Západ

Návrh všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice-Západ o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice-Západ.