VZN - Aktuálne

VZN o poskytovaní dotácií Mestskou časťou Košice - Západ Súbor pdf - (208 kB)
účinné dňom: 07.01.2020

VZN č.1/2018 o stanovení výšky úhrady za poskytovanie sociálnej služby v dennom centre na Laboreckej ulici číslo  2 v Košiciach Súbor pdf - (137.31 kB)
účinné od: 15.03.2018

VZN č.2/2017 o organizácii miestneho referenda Súbor pdf - (278.29 kB)
účinné od: 01.08.2017

VZN č. 1/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území mestskej časti Košice - Západ Súbor pdf - (432 kB)
účinné od: 04.04.2017

VZN o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území Mestskej časti Košice - Západ počas volebnej kampane Súbor pdf - (183.47 kB)
účinné dňom: 07.01.2016

VZN o poskytovaní elektronických služieb Súbor pdf - (82.75 kB)
účinné dňom: 07.01.2016

VZN o symboloch Mestskej časti Košice - Západ Súbor pdf - (301.92 kB)
účinné dňom: 08.12.2015

VZN č.3/2011, ktorým sa vydáva trhový poriadok trhoviska na Luníku II Súbor pdf - (885.25 kB)
účinné dňom: 01.01.2012

Doplnok č. 2 k VZN č.3/2011, ktorým sa vydáva trhový poriadok trhoviska na Luníku II Súbor pdf - (99.15 kB)
účinné dňom: 16.10.2014

Doplnok č. 1 k VZN č.3/2011, ktorým sa vydáva trhový poriadok trhoviska na Luníku II Súbor pdf - (99.15 kB)
účinné dňom: 19.03.2013

Príloha č.1 Cenový výmer č.1/2012 k VZN č.3/2011, ktorým sa vydáva trhový poriadok trhoviska na Luníku II Súbor pdf - (66.09 kB)
účinné dňom: 02.02.2012

VZN - Požiarny poriadok Mestskej časti Košice - Západ Súbor pdf - (108.69 kB)
účinné dňom: 19.03.2004