Vysoké školy

Fakulta verejnej správy  UPJŠ, Popradská 66 
e-mail: sekrfvs@fvs.upjs.sk
internet: www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy
 

Lekárska fakulta UPJŠ, Trieda SNP 1 
e-mail: tajomnik@lf.upjs.sk
internet: www.upjs.sk