Výsledky volieb

Výsledky komunálnych volieb Mestskej časti Košice - Západ  2014

Zoznam kandidátov ktorí boli zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva (podľa volebných obvodov a v ich rámci podľa počtu získaných platných hlasov).

Zoznam náhradníkov - kandidátov ktorí neboli zvolení za poslancov miestneho zastupiteľstva (podľa volebných obvodov a v ich rámci podľa počtu získaných platných hlasov).