Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Výsledky komunálnych volieb v Mestskej časti Košice - Západ 2014
16.11.2014

Výsledky komunálnych volieb v Mestskej časti Košice - Západ 2014

Miestna volebná komisia v Mestskej časti Košice - Západ podľa § 45 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje výsledky volieb voľby starostu mestskej časti a volieb do miestneho zastupiteľstva.


Oznámenie pre občanov
10.11.2014

Oznámenie pre občanov

Z dôvodu prípravy a zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí 2014 bude dňa 14.11.2014 (piatok) činnosť pracovísk prvého kontaktu obmedzená.


Pozvánka na 1. zasadanie a školenie členov okrskových volebných komisií
27.10.2014

Pozvánka na 1. zasadanie a školenie členov okrskových volebných komisií

Podľa ust. § 15 ods.3 zákona SNR č. 346/l990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov Vás pozývame na 1. zasadanie a školenie členov okrskových volebných komisií, ktoré sa uskutoční dňa 30. októbra 2014.


Oznámenie k delegovaniu zástupcov do okrskových volebných komisií
24.10.2014

Oznámenie k delegovaniu zástupcov do okrskových volebných komisií

V súvislosti s voľbami do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 15.11.2014 oznamujeme, že konečný termín na predloženie zoznamu delegovaných členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií je 26.11.2014.


Vyhlásenie kandidatúry
13.10.2014

Vyhlásenie kandidatúry

Mestská volebná komisia podľa § 23 a § 18 zákona č. 346/1990 Zb. vyhlasuje, že pre voľby primátora mesta Košice a pre voľby do mestského zastupiteľstva zaregistrovala kandidátov.


Volebné okrsky, volebné miestnosti a čas konania volieb do orgánov samosprávy obcí 2014
6.10.2014

Volebné okrsky, volebné miestnosti a čas konania volieb do orgánov samosprávy obcí 2014

Informácia o určení volebných okrskov, volebných miestností a čase volieb do orgánov samosprávy obcí 2014


Vyhlásenie kandidatúry
1.10.2014

Vyhlásenie kandidatúry

Miestna volebná komisia v Mestskej časti Košice - Západ podľa § 18 zákona SNR č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov vyhlasuje, že pre voľby starostu mestskej časti a poslancov miestneho zastupiteľstva zaregistrovala kandidátov.


Informácie pre voliča
1.10.2014

Informácie pre voliča

Informácie pre voličov o spôsobe voľby.


Hlasovanie mimo volebnej miestnosti
1.10.2014

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

Volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu (v ktorej zozname voličov je zapísaný) o hlasovanie mimo volebnej miestnosti.


Plochy na vylepovanie predvolebných plagátov
1.10.2014

Plochy na vylepovanie predvolebných plagátov

Mestská časť Košice - Západ, v súlade so zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, vyhradila na účely volebnej kampane plochy na vylepovanie predvolebných plagátov.