Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností
4.8.2022

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností

Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, konaných dňa 29.10.2022, na území mestskej časti Košice-Západ


Námietkové konanie
4.8.2022

Námietkové konanie

Volič si v rámci námietkového konania môže v úradných hodinách overiť či je zapísaný v stálom zozname voličov, či údaje o ňom sú úplné a pravdivé a môže požadovať doplnenie údajov alebo vykonanie opráv


Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022
14.7.2022

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2022

Informácie k voľbám do orgánov samosprávnych krajov 2022


Informácia o spôsobe hlasovania
13.6.2022

Informácia o spôsobe hlasovania

Informácia o spôsobe hlasovania v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice


Vyhlásenie voľby do orgánov samosprávnych krajov
13.6.2022

Vyhlásenie voľby do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov

Nastavenia cookies