Voľba prezidenta Slovenskej republiky 2014

Prezident SR 2014

Oznámenie
24.3.2014

Oznámenie

Z dôvodu prípravy voľby prezidenta bude dňa 28.3.2014 (piatok) pracovisko KPK č.5 - evidencia obyvateľov - vybavovať iba voličské preukazy.


Oznámenie
12.3.2014

Oznámenie

Z dôvodu prípravy voľby prezidenta bude dňa 14.3.2014 (piatok) pracovisko KPK č.5 - evidencia obyvateľov - vybavovať iba voličské preukazy.


Pozvánka na 1. zasadanie a školenie členov okrskových volebných komisií
19.2.2014

Pozvánka na 1. zasadanie a školenie členov okrskových volebných komisií

Podľa ust. § 9 ods.3 citovaného zákona pozývame členov okrskových volebných komisií na 1. zasadanie a školenie, ktoré sa uskutoční dňa 20. februára 2014 (štvrtok) o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke na prízemí Magistrátu mesta Košice na Tr. SNP 48/A v Košiciach.


Informácie pre voličov
19.2.2014

Informácie pre voličov

Informácie pre voličov k voľbe prezidenta Slovenskej republiky


Školenie predsedov, podpredsedov a zapisovateľov  okrskových volebných komisií
18.2.2014

Školenie predsedov, podpredsedov a zapisovateľov okrskových volebných komisií

V súvislosti s úlohou vyplývajúcou z Harmonogramu organizačno - technického zabezpečenia voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2014, Okresný úrad Košice vykoná školenie predsedov, podpredsedov a zapisovateľov okrskových volebných komisií.


Prenosná volebná schránka
18.2.2014

Prenosná volebná schránka

Oprávnený volič môže využiť hlasovanie do prenosnej volebnej schránky podľa §7 zákona č.46/1999 Z.z.


Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky
18.2.2014

Kandidáti na funkciu prezidenta Slovenskej republiky

Zoznam kandidátov na funkciu prezidenta Slovenskej republiky


Voličský preukaz
7.2.2014

Voličský preukaz

Oprávnený volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie voličského preukazu.


Volebné okrsky, volebné miestnosti a čas konania voľby prezidenta SR
28.1.2014

Volebné okrsky, volebné miestnosti a čas konania voľby prezidenta SR

Informácia o určení volebných okrskov, volebných miestností a čase voľby prezidenta Slovenskej republiky.