Víťazné návrhy

Vyhodnotenie architektonických súťaží

1. poradie - Ideovo – architektonická súťaž „Kino Družba“
24.6.2012

1. poradie - Ideovo – architektonická súťaž „Kino Družba“

Bc. Eva Šišková (Fakulta architektúry STU Bratislava)


2. poradie - Ideovo – architektonická súťaž „Kino Družba“
24.6.2012

2. poradie - Ideovo – architektonická súťaž „Kino Družba“

Bc. Marián Čutka, (Fakulta umení TU Košice)


2. poradie - Ideovo – architektonická súťaž „Kino Družba“
24.6.2012

2. poradie - Ideovo – architektonická súťaž „Kino Družba“

Bc. Tomáš Banko (Fakulta architektúry STU Bratislava)


Uznanie poroty  - Ideovo – architektonická súťaž „Kino Družba“
24.6.2012

Uznanie poroty - Ideovo – architektonická súťaž „Kino Družba“

Bc. Nataša Pagáčová (Fakulta umení TU Košice)


Uznanie poroty - Urbanisticko-architektonická súťaž „Peší ťah Terasa“
24.6.2012

Uznanie poroty - Urbanisticko-architektonická súťaž „Peší ťah Terasa“

Timea Horváthová, Kristína Hrebíčková, Katarína Michalková (Fakulta architektúry STU Bratislava)


Okienko seniorov
20.1.2012

Okienko seniorov

Milí spoluobčania, dovoľte, aby sme Vám aj my, členovia Denného centra seniorov na Laboreckej ulici č. 2 v Košiciach, zaželali v prvom mesiaci nového roku 2012 pevné zdravie, veľa lásky a porozumenia, šťastný život, žiadne vrásky.