Zastupiteľstvo

Videozáznam z rokovania MZ


Upozornenie:

Pri nekorektnom načítaní položiek menu je potrebné stlačiť klávesovú kombináciu Ctrl+F5.