Zastupiteľstvo

Videozáznam z rokovania MZ


Upozornenie:

Pri nekorektnom načítaní položiek menu je potrebné stlačiť klávesovú kombináciu Ctrl+F5.

Rok 2018

I. rokovanie MZ 10.12.2018