Uvítanie novorodencov

Milí rodičia,
narodilo sa vám prednedávnom dieťatko?

Radi by sme vás v blízkej budúcnosti pozvali na slávnosť ktorú príležitostne organizujeme práve pre novonarodených obyvateľov našej Mestskej časti Košice-Západ. Ak máte záujem stať sa súčasťou milého podujatia, dajte nám o tom vedieť.
Stačí ak vyplníte formulár, čím nám dáte súhlas na spracovanie vašich osobných údajov výlučne na účely pozvania na takúto slávnosť.

Pozvanie na uvítanie novorodencov je podmienené trvalým bydliskom na území MČ Košice-Západ.

Vyplnený formulár:

  • pošlite poštou na adresu Miestny úrad MČ Košice-Západ, Trieda SNP 39, 040 11 Košice, alebo
  • formulár nám prineste na Miestny úrad MČ Košice-Západ, Trieda SNP 39 a odovzdajte ho v podateľni, alebo
  • podpísaný a oskenovaný súhlas zašlite mailom na adresu: miestnyurad@kosicezapad.sk