Úradná tabuľa

Názov Dátum
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice – Západ na obdobie 1. polroka 2014 19.11.2013
Výsledky volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja. 11.11.2013
Výzva na navrhovanie kandidátov na voľby prísediacich okresného súdu Košice II 21.08.2013
Odvolanie mimoriadnej situácie 05.06.2013
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice – Západ na obdobie 2. polroka 2013 29.05.2013
Prerušenie distribúcie elektriny 20.05.2013 10.05.2013
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - Trieda SNP 39 29.04.2013
Prerušenie distribúcie elektriny 24.04.2013 10.04.2013
Prerušenie distribúcie elektriny 17-18.04.2013 03.04.2013
Prerušenie distribúcie elektriny 21.03.2013 07.03.2013
Prerušenie distribúcie elektriny 18.12.2012 05.12.2012
Odstávka vody - Grot IV. 12.11.2012
Prerušenie distribúcie elektriny 01.10.2012 20.09.2012
Prerušenie distribúcie elektriny 30.09.2012 20.09.2012
Oznámenie o zahájení výkopových prác 12.09.2012
Oznam - oprava vodovodného potrubia 11.09.2012
Prerušenie distribúcie elektriny 03-04.09.2012 20.08.2012
Prerušenie distribúcie elektriny 21.08.2012 06.08.2012
Prerušenie distribúcie elektriny 09.08.2012 30.07.2012
Prerušenie distribúcie elektriny 02.08.2012 19.07.2012
Prerušenie distribúcie elektriny 24.07.2012 11.07.2012
Prerušenie distribúcie elektriny 20.07.2012 09.07.2012
Plán odstávok dodávky tepla z CZT Košice na rok 2012 02.07.2012
Prerušenie distribúcie elektriny 25.07.2012 02.07.2012
Prerušenie distribúcie elektriny 09.07.2012 25.06.2012
Plán odstávok dodávky tepla zo sústavy CZT Košice v roku 2012 23.05.2012
Oznámenie o zmene názvu ulice 13.04.2012
Prerušenie distribúcie elektriny 23.04.2012 12.04.2012
Prerušenie distribúcie elektriny 20.04.2012 12.04.2012
Prerušenie distribúcie elektriny 19.04.2012 10.04.2012