Úradná tabuľa

Názov Dátum
Návrh plánu kontrolnej činnosti 03.06.2015
Strategický dokument "Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025" 13.05.2015
Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 17.03.2015
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2015- 2017 30.01.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti 21.11.2014
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - administratívne priestory na Trieda SNP 39, Košice 03.06.2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti 03.06.2014
Rozhodnutie Okresného úradu Košice 19.02.2014
Rozhodnutie o strategickom dokumente - ÚPN HSA Košice Zmeny a doplnky 2013 č. 86-94 06.02.2014
Rozhodnutie Okresného úradu Košice , Odboru starostlivosti o životné prostredie 24.01.2014
Oznámenie 09.12.2013
Mestská časť informuje o zámere na uzavretie nájomnej zmluvy 27.11.2013
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice – Západ na obdobie 1. polroka 2014 19.11.2013
Výsledky volieb do zastupiteľstva a volieb predsedu Košického samosprávneho kraja. 11.11.2013
Výzva na navrhovanie kandidátov na voľby prísediacich okresného súdu Košice II 21.08.2013
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 29.07.2013
Odvolanie mimoriadnej situácie 05.06.2013
Návrh plánu kontrolnej činnosti miestnej kontrolórky Mestskej časti Košice – Západ na obdobie 2. polroka 2013 29.05.2013
Prerušenie distribúcie elektriny 20.05.2013 10.05.2013
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - Trieda SNP 39 29.04.2013
Prerušenie distribúcie elektriny 24.04.2013 10.04.2013
Prerušenie distribúcie elektriny 17-18.04.2013 03.04.2013
Prerušenie distribúcie elektriny 21.03.2013 07.03.2013
Prerušenie distribúcie elektriny 18.12.2012 05.12.2012
Odstávka vody - Grot IV. 12.11.2012
Prerušenie distribúcie elektriny 01.10.2012 20.09.2012
Prerušenie distribúcie elektriny 30.09.2012 20.09.2012
Oznámenie o zahájení výkopových prác 12.09.2012
Oznam - oprava vodovodného potrubia 11.09.2012
Prerušenie distribúcie elektriny 03-04.09.2012 20.08.2012