Úradná tabuľa

Názov Dátum
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru 07.04.2020 Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru - 485.24 kB
Celoplošná deratizácia v meste Košice - oznámenie 23.10.2019
Verejná vyhláška 11.07.2019 Verejná vyhláška - oznámenie o začatí stavebného konania - 120.48 kB
Výsledok prešetrovania petície za zrušenie parkoviska Tr.SNP 02.07.2019
Oznámenie stavebného úradu Košice 18.06.2019
Informácia o návrhu na zrušenie VZN Mestskej časti Košice-Západ 07.06.2019
Vyhlásenie mimoriadnej situácie 29.03.2019
Určenie miest na vylepovanie volebných plagátov 22.02.2019
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do Európskeho parlamentu 21.02.2019
Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície 18.02.2019
Hlasovací preukaz 08.02.2019
Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 08.02.2019
Informácie pre voliča 07.02.2019
Verejná vyhláška 06.02.2019 Verejná vyhláška Mesto Košice - 109.22 kB
Námietkové konanie 04.02.2019
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republiky 25.01.2019
Hlasovací preukaz 25.01.2019
Informácia pre politické strany a petičné výbory 25.01.2019
Informácie pre voliča 11.01.2019
Oznámenie Okresného úradu Košice 24.04.2018 Regionálna integrovaná územná stratégia Košického samosprávneho kraja - zmena - 1.48 MB
Okresné kolo mladých záchranárov CO - informácia pre verejnosť 23.04.2018
Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ 05.03.2018 Oznámenie o nastúpení náhradníka na uprázdnený mandát poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Západ - 131.16 kB
Priemerné ekonomicky oprávnené náklady sociálnych služieb mestskej časti Košice – Západ za rok 2017 28.02.2018 -
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2018- 2020 23.11.2017 Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2018- 2020 - 1.33 MB
Zámer prevodu nehnuteľného majetku formou zámeny z dôvodu hodného osobného zreteľa 22.11.2017
Výsledok prešetrenia petície vo veci nesúhlasu s výstavbou kynologického parku v komplexe bytových domov Humenská č. 14, 16, 31, 33, 35, 37, 39, 41, Košice 09.11.2017
Výsledok prešetrenia petície za zrušenie venčoviska (vrátane oplotenia) na Bernolákovej ulici č. 2, 4 a 6 v Košiciach. 02.11.2017
Výzva na navrhovanie kandidátov na voľby prísediacich Okresného súdu košice II 12.09.2017 Výzva na navrhovanie kandidátov na voľby prísediacih Okresného súdu košice II na volebné obdobie 2018 - 2021 - 204.63 kB
Určenie volebných okrskov a volebných miestností pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 28.08.2017 Volebné okrsky a volebné miestnosti pre voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017 - 254.85 kB
Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 17.08.2017