Úradná tabuľa

Názov Dátum
Informácia pre voliča 28.06.2017 Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23.júna2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov - 127.38 kB
Oznámenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Košice - mesto 09.06.2017
Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2016 24.05.2017 Záverečný účet MČ Košice - Západ za rok 2016 - 1.76 MB
Zisťovanie SILC 13.04.2017
Zisťovanie IKT 13.04.2017
Opatrenia na zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2017 30.03.2017
Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017 - 2019 06.03.2017 Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 - 2.8 MB
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 25.11.2016 Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019 - 1.92 MB
Výsledok prešetrenia petície za zrušenie plochy pre venčenie psov lokalizovanej pri bytových domoch Bernoláková 2, 4, 6, a Idanská 2, 4, 6 08.07.2016
Verejná vyhláška - stavebné povolenie 08.06.2016
Oznámenie o uložení zásielky z Pošty Košice 10 06.06.2016
Návrh plánu kontrolnej činnosti 30.05.2016
Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2015 26.05.2016
Oznámenie o začatí obstarávania Územného plánu zóny "Košice - Domino" 03.12.2015
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2016- 2018 27.11.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti 26.11.2015
Rozhodnutie k zámeru Obytný súbor NT3, Košice 28.09.2015
Záverečný účet Mestskej časti Košice - Západ za rok 2014 05.06.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti 03.06.2015
Strategický dokument "Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025" 13.05.2015
Program rozvoja mesta Košice 2015-2020 s výhľadom do roku 2025 17.03.2015
Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2015- 2017 30.01.2015
Návrh plánu kontrolnej činnosti 21.11.2014
Vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže - administratívne priestory na Trieda SNP 39, Košice 03.06.2014
Návrh plánu kontrolnej činnosti 03.06.2014
Rozhodnutie Okresného úradu Košice 19.02.2014
Rozhodnutie o strategickom dokumente - ÚPN HSA Košice Zmeny a doplnky 2013 č. 86-94 06.02.2014
Rozhodnutie Okresného úradu Košice , Odboru starostlivosti o životné prostredie 24.01.2014
Oznámenie 09.12.2013
Mestská časť informuje o zámere na uzavretie nájomnej zmluvy 27.11.2013