Zastupiteľstvo

Účasť poslancov

  

Meno a priezvisko poslanca Účasť poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva v roku 2018 - 2019
I. II. III. IV.
10.12.2018                              
Mgr. Peter Berinšter X      
František Hrubý X      
JUDr. Ing. Peter Huba PhD. X      
MUDr. Igor Jutka MPH X      
Bc. Dominik Karaffa X      
PhDr. Patrik Kohut X      
Mgr. Peter Liba X      
MVDr. Zdenko Lipták X      
Ing. Slavomír Pavelčák PhD. X      
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský X      
Mgr. Štefan Rychnavský X      
Ing. Ján Varga X      
Ing. Adrián Weiszer X      

Vysvetlivky:

X   poslanec sa zúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva

-   poslanec sa nezúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva