Účasť poslancov

Meno a priezvisko poslanca Účasť poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva v roku 2018 - 2019
I. II. III. IV. V. VI. VII.
10.12.2018 26.02.2019 21.05.2019 25.06.2019 20.08.2019 17.09.2019 10.12.2019
Mgr. Peter Berinšter X X X X  X  X  
František Hrubý X X - X  X  X  
JUDr. Ing. Peter Huba PhD. X X X X  X  X  
MUDr. Igor Jutka MPH X X X -  X  X  
Bc. Dominik Karaffa X X X -  X  X  
PhDr. Patrik Kohut X X X X  X  X  
Mgr. Peter Liba X X X X  X  X  
MVDr. Zdenko Lipták X X X X  X  X  
Ing. Slavomír Pavelčák PhD. X X X X  X  X  
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský X X X X  X  X  
Mgr. Štefan Rychnavský X X X X  X  X  
Ing. Ján Varga X X X X  X  X  
Ing. Adrián Weiszer X X X X  X  X  

Vysvetlivky:

X   poslanec sa zúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva

-   poslanec sa nezúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva