Účasť poslancov

Meno a priezvisko poslanca Účasť poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva v roku 2020
IX. X. XI. XII. XIII. XIV.
10.03.2020 19.05.2020 23.06.2020 13.08.2020 29.09.2020 15.12.2020
Mgr. Peter Berinšter X X X X X X
František Hrubý X X X X X X
JUDr. Ing. Peter Huba PhD. X X X X X X
MUDr. Igor Jutka MPH X X X X X X
Bc. Dominik Karaffa X X X X X X
PhDr. Patrik Kohut X X X X X X
Mgr. Peter Liba X - X X

-

X
MVDr. Zdenko Lipták X X X X X X
Ing. Slavomír Pavelčák PhD. X X X X X X
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský X X X X X X
Mgr. Štefan Rychnavský X X X X X X
Ing. Ján Varga X X X X X X
Ing. Adrián Weiszer X X X X X -

Vysvetlivky:

X   poslanec sa zúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva

-   poslanec sa nezúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva


Meno a priezvisko poslanca Účasť poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva v roku 2019
II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
26.02.2019 21.05.2019 25.06.2019 20.08.2019 17.09.2019 22.11.2019 16.12.2019
Mgr. Peter Berinšter X X X X  X  X  X
František Hrubý X - X X  X  -  X
JUDr. Ing. Peter Huba PhD. X X X X  X  X  X
MUDr. Igor Jutka MPH X X - X  X  X  X
Bc. Dominik Karaffa X X - X  X  X  X
PhDr. Patrik Kohut X X X X  X  X  X
Mgr. Peter Liba X X X X  X  X  X
MVDr. Zdenko Lipták X X X X  X  X  X
Ing. Slavomír Pavelčák PhD. X X X X  X  -  X
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský X X X X  X  X  X
Mgr. Štefan Rychnavský X X X X  X  X  X
Ing. Ján Varga X X X X  X  X  X
Ing. Adrián Weiszer X X X X  X  X  X

Vysvetlivky:

X   poslanec sa zúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva

-   poslanec sa nezúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva


Meno a priezvisko poslanca
Účasť poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva v roku 2018
I.
10.12.2018
Mgr. Peter Berinšter  X
František Hrubý  X
JUDr. Ing. Peter Huba PhD.  X
MUDr. Igor Jutka MPH  X
Bc. Dominik Karaffa  X
PhDr. Patrik Kohut  X
Mgr. Peter Liba  X
MVDr. Zdenko Lipták  X
Ing. Slavomír Pavelčák PhD.  X
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský  X
Mgr. Štefan Rychnavský  X
Ing. Ján Varga  X
Ing. Adrián Weiszer  X

Vysvetlivky:

X   poslanec sa zúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva

-   poslanec sa nezúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva