Účasť poslancov

  

Meno a priezvisko poslanca Účasť poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva v roku 2018 - 2019
I. II. III. IV.
10.12.2018      X                       
Mgr. Peter Berinšter X  X    
František Hrubý X  X    
JUDr. Ing. Peter Huba PhD. X  X    
MUDr. Igor Jutka MPH X  X    
Bc. Dominik Karaffa X  X    
PhDr. Patrik Kohut X  X    
Mgr. Peter Liba X  X    
MVDr. Zdenko Lipták X  X    
Ing. Slavomír Pavelčák PhD. X  X    
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský X  X    
Mgr. Štefan Rychnavský X  X    
Ing. Ján Varga X  X    
Ing. Adrián Weiszer X  X    

Vysvetlivky:

X   poslanec sa zúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva

-   poslanec sa nezúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva