Účasť poslancov

Meno a priezvisko poslanca Účasť poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva v roku 2022
XXI. XXII. XXIII.
22.03.2022 21.06.2022 20.09.2022
Mgr. Peter Berinšter      
František Hrubý      
JUDr. Ing. Peter Huba PhD.      
MUDr. Igor Jutka MPH      
Bc. Dominik Karaffa      
PhDr. Patrik Kohut      
Mgr. Peter Liba      
MVDr. Zdenko Lipták      
Ing. Slavomír Pavelčák PhD.      
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský      
Mgr. Štefan Rychnavský      
Ing. Ján Varga      
Ing. Adrián Weiszer      

Vysvetlivky:

 

   poslanec sa zúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva

Meno a priezvisko poslanca Účasť poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva v roku 2021
XVI. XVII. XVIII. XIX. XX.
09.03.2021 18.05.2021 22.06.2021 21.09.2021 20.12.2021
Mgr. Peter Berinšter          
František Hrubý          
JUDr. Ing. Peter Huba PhD.          
MUDr. Igor Jutka MPH          
Bc. Dominik Karaffa          
PhDr. Patrik Kohut          
Mgr. Peter Liba          
MVDr. Zdenko Lipták          
Ing. Slavomír Pavelčák PhD.          
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský          
Mgr. Štefan Rychnavský          
Ing. Ján Varga          
Ing. Adrián Weiszer          

Vysvetlivky:

 

   poslanec sa zúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva

Meno a priezvisko poslanca Účasť poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva v roku 2020
IX. X. XI. XII. XIII. XIV.
10.03.2020 19.05.2020 23.06.2020 13.08.2020 29.09.2020 15.12.2020
Mgr. Peter Berinšter            
František Hrubý            
JUDr. Ing. Peter Huba PhD.            
MUDr. Igor Jutka MPH            
Bc. Dominik Karaffa            
PhDr. Patrik Kohut            
Mgr. Peter Liba            
MVDr. Zdenko Lipták            
Ing. Slavomír Pavelčák PhD.            
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský            
Mgr. Štefan Rychnavský            
Ing. Ján Varga            
Ing. Adrián Weiszer            

Vysvetlivky:

 

   poslanec sa zúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva


Meno a priezvisko poslanca Účasť poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva v roku 2019
II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
26.02.2019 21.05.2019 25.06.2019 20.08.2019 17.09.2019 22.11.2019 16.12.2019
Mgr. Peter Berinšter              
František Hrubý              
JUDr. Ing. Peter Huba PhD.              
MUDr. Igor Jutka MPH              
Bc. Dominik Karaffa              
PhDr. Patrik Kohut              
Mgr. Peter Liba              
MVDr. Zdenko Lipták              
Ing. Slavomír Pavelčák PhD.              
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský              
Mgr. Štefan Rychnavský              
Ing. Ján Varga              
Ing. Adrián Weiszer              

Vysvetlivky:

 

   poslanec sa zúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva


Meno a priezvisko poslanca
Účasť poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva v roku 2018
I.
10.12.2018
Mgr. Peter Berinšter      
František Hrubý  
JUDr. Ing. Peter Huba PhD.  
MUDr. Igor Jutka MPH  
Bc. Dominik Karaffa  
PhDr. Patrik Kohut  
Mgr. Peter Liba  
MVDr. Zdenko Lipták  
Ing. Slavomír Pavelčák PhD.  
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský  
Mgr. Štefan Rychnavský  
Ing. Ján Varga  
Ing. Adrián Weiszer  

Vysvetlivky:

 

   poslanec sa zúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva

Nastavenia cookies