Účasť poslancov 2014 - 2018

  

Meno a priezvisko poslanca Účasť poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva v roku 2018
XX. XXI. XXII. XXIII.
20.2.2018 15.5.2018 12.6.2018 11.9.2018
JUDr. M. Adamčíková X X X  X
Mgr. M. Badlíková X X X  X
Ing. S. Baník X X X  X
PaedDr. J. Bojčík, MPH X X X  X
JUDr. M. Budišová - X X  X
RNDr. S. Bucher, PhD - X X  X
D. Drotár   X X  X
Ing. S. Kočiš X X X  X
Mgr. P. Liba X X X  X
Mgr. Š. Rychnavský X X X  X
Ing. A. Sitkár X X X  X
JUDr. Z. Varga zánik mandátu    
E. Veles X X X  X
JUDr. B. Zemková X X X  X

Vysvetlivky:

X   poslanec sa zúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva

-   poslanec sa nezúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva

  

Meno a priezvisko poslanca Účasť poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva v roku 2017
XV. XVI. XVII. XVIII. XIX.
14.3.2017 16.5.2017 13.6.2017 12.9.2017 12.12.2017
JUDr. M. Adamčíková X - X X X
Mgr. M. Badlíková X X X X X
Ing. S. Baník  X X X X X
PaedDr. J. Bojčík, MPH X X X X X
JUDr. M. Budišová X

-

- X X
RNDr. S. Bucher, PhD X - X X X
Ing. S. Kočiš X X X X X
Mgr. P. Liba X X X X -
Mgr. Š. Rychnavský X X X X X
Ing. A. Sitkár X X X X X
JUDr. Z. Varga - - - X X
E. Veles X X X X X
JUDr. B. Zemková X X X X X

Vysvetlivky:

X   poslanec sa zúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva

-   poslanec sa nezúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva

  

Meno a priezvisko poslanca Účasť poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva v roku 2016
IX. X. XI. XII. XIII. XIV.
15.3.2016 24.5.2016 24.5.2016 14.6.2016 13.9.2016 13.12.2016
JUDr. M. Adamčíková X  X X  X   X X
Mgr. M. Badlíková X  X  X  -  X X
Ing. S. Baník X  X X  X   X X
PaedDr. J. Bojčík, MPH X  X X X   X X
JUDr. M. Budišová X -  - X   X X
RNDr. S. Bucher, PhD X - - X   X X
Ing. S. Kočiš X X X   X X
Mgr. P. Liba X X X X   X X
Mgr. Š. Rychnavský X X X X   X X
Ing. A. Sitkár X X X X   X X
JUDr. Z. Varga X - - -   X X
E. Veles X X  X X  - X
JUDr. B. Zemková X X X X   X X

Vysvetlivky:

X   poslanec sa zúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva

-   poslanec sa nezúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva


 

 

Meno a priezvisko poslanca Účasť poslancov na rokovaniach miestneho zastupiteľstva v rokoch 2014 a 2015
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
9.12.2014 17.2.2015 28.4.2015 26.5.2015 23.6.2015 22.9.2015 18.11.2015 15.12.2015
JUDr. M. Adamčíková X X X X X X X X
Mgr. M. Badlíková X X X - X X X X
Ing. S. Baník X X X - X X X X
PaedDr. J. Bojčík, MPH X X X X X X X X
JUDr. M. Budišová X X X - - X X X
RNDr. S. Bucher, PhD X - - X X X X X
Ing. S. Kočiš X X X X X X X X
Mgr. P. Liba X X X X X X X X
Mgr. Š. Rychnavský X X X X X X X X
Ing. A. Sitkár X X X X X X X X
JUDr. Z. Varga X X X X - X - X
E. Veles X X X X X X - X
JUDr. B. Zemková X X - - X X X X

Vysvetlivky:

X   poslanec sa zúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva

-   poslanec sa nezúčastnil rokovania miestneho zastupiteľstva