Telefónny zoznam

Kancelárie prvého kontaktu

Matriky - rodná, sobášna a úmrtná +421557883281
Overovanie listín a podpisov na listinách +421557883282

 

Miestny úrad

Meno Funkcia Telefónne číslo
Mgr. Marcel Vrchota starosta MČ Košice - Západ +421557883200
Ľubomír Ferko komunikačný manažer +421905838246

 

JUDr. Ing. Peter Huba PhD. zástupca starostu MČ Košice - Západ +421557883200
 
Ing. Jozef Filipko kontrolór MČ Košice - Západ +421557883205
 
Dipl.-Kfm. Ing. Michal Demo
prednosta miestneho úradu +421557883200
 
Organizačno-právne oddelenie
Mgr. L. Škrivánková, PhD. sekretariát +421557883200
+421908799307
Bc. M. Debnariková sekretariát - podateľňa +421557883280
PhDr. A. Kovalčinová referentka +421905613976
Ing. M. Denci referent +421911393303
JUDr. V. Oravec právne služby +421911393309
J. Hudáková referentka +421557883221
 
Oddelenie matriky a evidencia obyvateľov
Mária Fuňaková vedúca oddelenia +421911651465
Ľ. Ceľuchová matrika +421557883226
M. Bačová matrika +421557883227
Mgr. I. Tatarčíková matrika
A. Falátová evidencia obyvateľov +421557883224
JUDr. J. Sterczová evidencia obyvateľov
 
Ekonomické oddelenie
Bc. Anna Škvarková vedúca oddelenia +421908799310
A. Miklošová finančná učtáreň +421905611962
A. Geschwandtnerová mzdová učtáreň +421911670019
J. Vargová pokladňa +421557883213
 
Oddelenie rozvoja
Ing. Jozef Roman vedúci oddelenia +421905838092
Mgr. M. Klemová evidencia psov, správa trhoviska +421905393201
Ing. R. Lakatos stavebná činnosť +421903651425
Ing. M. Kolárčik stratégie a projekty +421911393311
Z. Kiss MOS +421911651052
J. Richveis agenda rozvoja bývania +421911703705
 
Majetkové oddelenie
Ing. Iveta Oravcová vedúca oddelenia +421903651465
B. Olajošová referentka +421905613087
Ing. A. Laufová referentka +421911393301
Ing. J. Bernát referent
 
Sociálne oddelenie
Mgr. Monika Karafová vedúca oddelenia +421911093990
Bc. Z. Kráľovská referentka +421557883271
PhDr. F. Vaľko referent +421903655805
V. Ruszová referentka +421903655735
Bc. G. Borovská referentka +421557883272
Mgr. I. Krejčí Terasáčik, Denné centrá, Laborecká 2 +421908603468
L. Varga rozvoz stravy +421907053086
 
Oddelenie kultúry, športu a záujmovej činnosti
Átrium klub, Zuzkin park 4  +421556426285
PhDr. Dominik Béreš, MBA vedúci oddelenia +421908592166
Ing. V. Kentošová referentka +421903655845
J. Bermannová referentka +421556432571
R. Šišková referentka

 

Laborecká 2

Terasáčik - centrum pre rodičov s deťmi +421908603468
Zariadenie opatrovateľskej činnosti +421557883273
+421556422842
Klub seniorov +421556443027
Klub kresťanských seniorov +421556440334
Klub maďarských seniorov