Stredné školy

Športové gymnázium, Trieda SNP 104 
e-mail: sgke@sportgymke.sk
internet: sportgymke.edupage.sk
 
 
Gymnázium Trebišovská 12
e-mail: skola@gt12.sk
internet: www.gt12.sk/
 
 
Súkromná stredná umelecká škola filmová, Petzvalova 2,
e-mail: info@filmovaskola.sk, jas@post.sk 
internet: filmovaskola.edupage.sk/
 
 
Súkromné gymnázium, Katkin park 2
internet: www.sgcr.sk