Sociálne služby

     

 

Posedenie pri kapustnici kresťanského klubu seniorov
20.12.2016

Posedenie pri kapustnici kresťanského klubu seniorov

Už sa stalo tradíciou, že sa v tento predvianočný čas stretnú členovia kresťanského klubu seniorov na posedení pri kapustnici.


Mikuláš v Zariadení opatrovateľksých služieb
7.12.2016

Mikuláš v Zariadení opatrovateľksých služieb

Aj tento rok pán starosta navštívil starké a starkých v našom Zariadení opatrovateľskej služby.


Seniori z Terasy sa zabavili na Katarínskej zábave
2.12.2016

Seniori z Terasy sa zabavili na Katarínskej zábave

25.novembra oslavovali meniny Kataríny. O deň neskôr, 26. 11. sa naši dôchodcovia z Klubu seniorov zabávali na Katarínskej zábave.


Aj seniori z denného centra sa zapojili do projektu „Vianoce na Terase“
30.11.2016

Aj seniori z denného centra sa zapojili do projektu „Vianoce na Terase“

V dennom centre sa seniori už týždne svedomito pripravujú a vlastnoručne vyrábajú rôzne ozdoby a dekorácie na Vianoce.


Mamičky z Terasy sa už pripravujú na advent
25.11.2016

Mamičky z Terasy sa už pripravujú na advent

22.11.2016 sa v Materskom centre Delfínik na Laboreckej ulici konalo zdobenie adventných vencov.


Predvianočné tvorivé dielne našich seniorov
25.11.2016

Predvianočné tvorivé dielne našich seniorov

V kluboch dôchodcov, ktoré sú súčasťou Denného centra na Laboreckej ulici už zavládla predvianočná nálada.


Pracovné stretnutie starostu MČ Košice – Západ so zástupcami seniorov na Terase
22.11.2016

Pracovné stretnutie starostu MČ Košice – Západ so zástupcami seniorov na Terase

Dňa 15.11.2016 pán starosta, Ing. Ján Jakubov, privítal na prvom oficiálnom spoločnom stretnutí všetkých zástupcov klubov seniorov pôsobiacich na Terase.


Seniorov sme si uctili aj v Klube dôchodcov na Laboreckej ulici
28.10.2016

Seniorov sme si uctili aj v Klube dôchodcov na Laboreckej ulici

Našich seniorov v Klube dôchodcov si prišli uctiť deti zo ZŠ Slobody, ako aj zástupcovia našej mestskej časti.


Mesiac úcty k starším v Kresťanskom klube dôchodcov a Zariadení opatrovateľských služieb
26.10.2016

Mesiac úcty k starším v Kresťanskom klube dôchodcov a Zariadení opatrovateľských služieb

V pondelok 24.10.2016 si pán starosta uctil starkých v Kresťanskom klube dôchodcov a Zariadení opatrovateľských služieb na Laboreckej ulici.


Prvé stretnutie podporných skupín pre príbuzných a opatrovateľov ľudí s Alzheimerovou chorobou
21.10.2016

Prvé stretnutie podporných skupín pre príbuzných a opatrovateľov ľudí s Alzheimerovou chorobou

Stretnutie sa uskutoční v stredu 26.10.2016 na Skladnej ulici č. 4 o 16:30 hod.