Sociálne služby

     

 

Členovia OZ Kresťanských seniorov v Strede nad Bodrogom a Sároszpataku
23.5.2017

Členovia OZ Kresťanských seniorov v Strede nad Bodrogom a Sároszpataku

Dňa 18.05.2017 sa členovia OZ kresťanských seniorov zúčastnili celodenného poznávacieho zájazdu do Stredy nad Bodrogom a Sároszpataku.


Dámy a páni z Klubu seniorov sa stretli pri guláši
23.5.2017

Dámy a páni z Klubu seniorov sa stretli pri guláši

Jeden z prvých horúcich májových dní využili naši seniori z Klubu seniorov na výlet do prírody. 17. mája sa ich viac ako 50 stretlo na Hornom Bankove pri guláši.


Kresťanských seniorov na Terase prišli navštíviť priatelia z Belej nad Cirochou a Zemplínskych Hámrov
17.5.2017

Kresťanských seniorov na Terase prišli navštíviť priatelia z Belej nad Cirochou a Zemplínskych Hámrov

Občianske združenie kresťanských seniorov na Terase aktívne spolupracuje s klubom seniorov v Belej nad Cirochou a Zemplínskych Hámroch.


Deň matiek v Kresťanskom klube seniorov
16.5.2017

Deň matiek v Kresťanskom klube seniorov

Stáva sa už pomaly tradíciou, že pri príležitosti rôznych sviatkov a pamätných dní prídu našich seniorov z Denného centra rozveseliť deti zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Bernolákova 18.


Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám
10.5.2017

Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamám

Tento rok si Deň matiek pripomenieme v nedeľu 14. mája.


Oslavy jubilantov v Kresťanskom klube dôchodcov
26.4.2017

Oslavy jubilantov v Kresťanskom klube dôchodcov

V Klube kresťanských seniorov sa 24.04.2017 uskutočnila oslava jubilantov.


Seniori z Denného centra si zvyšovali finančnú gramotnosť
21.4.2017

Seniori z Denného centra si zvyšovali finančnú gramotnosť

9.3.2017 sa v Klube seniorov Denného centra uskutočnila prednáška zameraná na finančnú gramotnosť seniorov.


Materské centrum Delfínik hýrilo farbami
13.4.2017

Materské centrum Delfínik hýrilo farbami

Po veľkonočných tvorivých dielňach v Átrium klube a Dennom centre sa obdobná akcia konala i v našom Materskom centre Deflínik.


Sviatočná atmosféra zavládla aj v dennom centre na Laboreckej
12.4.2017

Sviatočná atmosféra zavládla aj v dennom centre na Laboreckej

Naši seniori sa pripravujú na príchod veľkonočných sviatkov aj prostredníctvom prezentácie veľkonočných a iných dekorácií, ktoré sú z časti výtvorom ich šikovných rúk.


Mestská časť Košice – Západ hostila seniorov mesta Košice
31.3.2017

Mestská časť Košice – Západ hostila seniorov mesta Košice

Rada seniorov mesta Košice zastrešuje poznávacie návštevy mestských častí pre seniorov z celého mesta.