Sociálne služby

     

 

Júlový guláš na Bankove
8.8.2017

Júlový guláš na Bankove

Horúce júlové dni trávili členovia Klubu seniorov z Denného centra aj na Bankove. Vyše 70 seniorov sa tu 26. júla stretlo pri guláši.


Horúce letné dni lákajú k činorodosti
26.7.2017

Horúce letné dni lákajú k činorodosti

Aktivity seniorov z kresťanského klubu dôchodcov sú počas týchto letných dní naozaj rôznorodé.


Materské centrum – skvelá voľba pre rodičov a ich ratolesti
24.7.2017

Materské centrum – skvelá voľba pre rodičov a ich ratolesti

Mestská časť Košice-Západ sa spolupodieľa na prevádzke Materského centra Delfínik na Laboreckej ulici č. 2, ktoré je skvelou možnosťou využitia voľného času pre rodičov a ich malé ratolesti. Je otvorené každý pracovný deň od 8:30 hod. do 12:00 hod.


Pracovné stretnutie starostu a zástupcov seniorov MČ Košice-Západ
30.6.2017

Pracovné stretnutie starostu a zástupcov seniorov MČ Košice-Západ

Dňa 26.06.2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie pána starostu MČ Košice-Západ Jána Jakubova so zástupcami klubov Denného centra MČ Košice-Západ a občianskych združení venujúcich sa seniorom na území našej mestskej časti.


OZ seniorov pri MČ Košice-Západ na výlete v Mezőkövesde
29.6.2017

OZ seniorov pri MČ Košice-Západ na výlete v Mezőkövesde

Keďže aj seniori z Terasy radi trávia horúce letné dni pri vode, rozhodli sa členovia Občianskeho združenia seniorov pri MČ Košice-Západ pre návštevu jedného z termálnych kúpalísk v Maďarsku.


Opekačka Klubu seniorov na Bankove
29.6.2017

Opekačka Klubu seniorov na Bankove

Po dobrých ohlasoch na májový guláš sa členovia Klubu seniorov nášho Denného centra stretli opäť na Bankove.


Mestská časť Košice-Západ hľadá absolventov škôl a dobrovoľníkov
20.6.2017

Mestská časť Košice-Západ hľadá absolventov škôl a dobrovoľníkov

Ukončili ste štúdium? Ste nezamestnaný? Máte záujem o dobrovoľníctvo? Mestská časť Košice-Západ Vám ponúka možnosť uplatnenia sa na pozícii "opatrovateľka terénnej opatrovateľskej služby".


Členovia OZ seniorov na Štrbskom plese
13.6.2017

Členovia OZ seniorov na Štrbskom plese

Prvú júnovú stredu využili seniori z Terasy, ktorí sú tiež členmi občianskeho združenia, na výlet do Vysokých Tatier.


Členovia OZ Kresťanských seniorov na duchovno-poznávacom zájazde
8.6.2017

Členovia OZ Kresťanských seniorov na duchovno-poznávacom zájazde

V utorok, dňa 6.6.2017 sa členovia OZ Kresťanských seniorov zúčastnili duchovno-poznávacieho zájazdu, ktorého predmetom bola návšteva drevených chrámov a kultúrnych pamiatok UNESCO vo Svidníckom okrese.


Zrenovovali sme Zariadenie opatrovateľskej služby
6.6.2017

Zrenovovali sme Zariadenie opatrovateľskej služby

Za uplynulé dva roky mestská časť renovovala Zariadenie opatrovateľskej služby na Laboreckej ulici, ktorého je zriaďovateľom.