Sociálne služby

     

 

Prvý tohtoročný guláš v Klube seniorov
24.5.2018

Prvý tohtoročný guláš v Klube seniorov

Už takmer letné počasie sa rozhodli využiť naši seniori z Klubu seniorov na zorganizovanie posedenia pri guláši.


Rozprávkový deň matiek v Terasáčikovi
23.5.2018

Rozprávkový deň matiek v Terasáčikovi

V piatok 11. mája sa Terasáčik niesol v sviatočnom a rozprávkovom duchu. Tento deň u nás patril všetkým mamičkám a strávili sme ho v príjemnej, priateľskej a veselej atmosfére...


Deň matiek v kluboch seniorov
23.5.2018

Deň matiek v kluboch seniorov

V kluboch seniorov na Terase sme si uctili deň našich mamičiek.


Stretnutie jubilantov v Kresťanskom klube seniorov
11.4.2018

Stretnutie jubilantov v Kresťanskom klube seniorov

Seniori z denného centra organizujú pre svojich priateľov a známych dvakrát do roka oslavu jubilantov.


Návšteva v ZOS pred blížiacou sa Veľkou nocou
29.3.2018

Návšteva v ZOS pred blížiacou sa Veľkou nocou

V tomto predveľkonočnom období nezabúdame ani na našich klientov v zariadení opatrovateľskej služby...


Veľkonočné dopoludnie v Terasáčiku
26.3.2018

Veľkonočné dopoludnie v Terasáčiku

Terasáčik Vás pozýva v stredu 28.marca dopoludnia o 10:00 hod. na veľkonočné tvorivé dielne, maľovanie vajíčok a tanečné vystúpenie detí zo Základnej školy Kežmarská 28. Folklórna skupina STUŠTIČKA nám spríjemní toto predveľkonočné obdobie ľudovými tancami a spevom. Tešíme sa na Vás !


Seniori navštívili botanickú záhradu
6.3.2018

Seniori navštívili botanickú záhradu

Seniori z denného centra navštívili botanickú záhradu v Košiciach.


Rokovali miestni poslanci Terasy
23.2.2018

Rokovali miestni poslanci Terasy

Dňa 20. februára 2018 sa konalo už v poradí XX. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Západ.


POTRAVINOVÁ POMOC 28.2.2018
22.2.2018

POTRAVINOVÁ POMOC 28.2.2018

Distribúciu potravinovej pomoci zabezpečuje Arcidiecézna charita Košice. Príjemcovia budú upovedomení pozvánkou v poštovej schránke alebo priamo telefonicky.


Vedenie mestskej časti privítalo na pôde miestneho úradu mamičky a ich ratolesti
15.1.2018

Vedenie mestskej časti privítalo na pôde miestneho úradu mamičky a ich ratolesti

Cieľom stretnutia bolo odprezentovanie plánovaných zmien v činnosti materského centra Delfínik.