Školy v Mestskej časti Košice - Západ

V Mestskej čast Košice - Západ pôsobí pôsobí dvanásť mateských škôl, desať základných škôl, z toho dve sú súkromné a jedna cirkevná škola, päť stredných škôl, z toho jedná stredná škola, štyri gymnázia a dve fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.