Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Preberanie žiadostí na sčítacích komisárov ukončené
8.4.2011

Preberanie žiadostí na sčítacích komisárov ukončené

Viac ako stopäťdesiat uchádzačov podalo za uplynulých päť týždňov žiadosť o zaradenie do funkcie sčítacieho komisára na miestnom úrade Mestskej časti Košice - Západ.


Oznámenie pre záujemcov o funkciu sčítacích komisárov
4.4.2011

Oznámenie pre záujemcov o funkciu sčítacích komisárov

V zmysle Metodického pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky z 3. februára 2011, číslo 900–0025/2011, ktorým sa upravuje postup obcí pri príprave a vykonaní sčítania obyvateľov, ...