Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Dotazníky na vyplnenie

ESDB_2020_dotaznik_rodinne_domy Súbor pdf - (111.28 kB)

ESDB_2020_dotaznik_rodinne_domy Súbor xlsx - (13.18 kB)

 


 

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov
21.10.2020

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov

Slovensko úspešne pokračuje v sčítaní domov a bytov a aktuálne obce začínajú pracovať na príprave sčítania obyvateľov


Domy a byty sčítavali aj počas leta
28.9.2020

Domy a byty sčítavali aj počas leta

Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021)


Košický kraj napreduje v sčítaní domov a bytov
12.8.2020

Košický kraj napreduje v sčítaní domov a bytov

V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021


Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021
27.7.2020

Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021

Historicky prvé elektronické sčítanie domov a bytov sa začalo 1.júna 2020 a je rozdelené na dve fázy