Sála Laborecká

Mestská časť Košice - Západ ponúka na prenájom priestory sály, ktorá sa nachádza na prízemí budovy na Laboreckej 2 v Košiciach. Sála ponúka priestor pre športové, voľnočasové, kultúrne a vzdelávacie aktivity primárne zamerané na rodičovstvo, prácu s deťmi a predpôrodnú prípravu. Priestor je vhodný pre zorganizovanie narodeninových osláv, kde ako darček od nás Vám budú zdarma sprístupnené priestory Terasáčika s herňou plnou hračiek.

Podmienky nájmu sa riadia Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mestskej časti Košice - Západ a nájomné je stanovené podľa platného cenníka krátkodobého nájmu nehnuteľného majetku sály na prízemí budovy na Laboreckej ul. č. 2 v Košiciach.

Dokumenty

Prevádzkový poriadok

Cennik


Kontakt:
Mgr. Ivana Krejčí T: 055/788 32 45, Terasáčik, Laborecká 2 Košice, veľká budova prízemie