Rozmiestnenie stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov v MČ Košice - Západ v roku 2020

Harmonogram a mapa rozmiestnenia stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov v roku 2020

Usmernenie k používaniu veľkokapacitných kontajnerov

V minulosti dochádzalo vo veci určenia polohy zloženia jednotlivých kontajnerov k nedorozumeniam, z tohto dôvodu s návrhom rozmiestnenia stanovíšť zverejňujeme  aj ich GPS súradnice a odkaz k mapovému podkladu. Zároveň si dovoľujeme zdôrazniť skutočnosť, že Mestská časť Košice-Západ nenesie zodpovednosť za prípadne vzniknuté škody na majetku pri realizovaní zberu a odvozu odpadu prostredníctvom nádob typu ABR v roku 2020.