Rozmiestnenie stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov v MČ Košice - Západ v roku 2019

Harmonogram a mapa rozmiestnenia stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov v roku 2019

Usmernenie k používaniu veľkokapacitných kontajnerov