Rozmiestnenie stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov v MČ Košice - Západ v roku 2018

Harmonogram a mapa rozmiestnenia stanovíšť veľkokapacitných kontajnerov v roku 2018

Usmernenie k používaniu veľkokapacitných kontajnerov