Majetok a financie

Programové rozpočty

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2019 - 2021
2.4.2019

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2019 - 2021

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2019 - 2021


Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2019 - 2021
8.2.2019

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2019 - 2021

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2019 - 2021


Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2018 - 2020
5.3.2018

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2018 - 2020

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2018 - 2020


Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2018- 2020
23.11.2017

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2018- 2020

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2018- 2020


Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017 - 2019
6.3.2017

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017 - 2019

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017 - 2019


Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019
25.11.2016

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019


Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2016 - 2018
29.2.2016

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2016 - 2018

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2016 - 2018


Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2016- 2018
27.11.2015

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2016- 2018

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2016- 2018


Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2015- 2017
13.3.2015

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2015- 2017

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2015- 2017


Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2015- 2017
30.1.2015

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2015- 2017

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2015- 2017