Programové rozpočty

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2020 - 2022
18.2.2020

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2020 - 2022

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2020 - 2022


Návrh programového rozpočtu MČ Košice-Západ na roky 2020 - 2022
28.11.2019

Návrh programového rozpočtu MČ Košice-Západ na roky 2020 - 2022

Návrh programového rozpočtu MČ Košice-Západ na roky 2020 - 2022


Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2019 - 2021
2.4.2019

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2019 - 2021

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2019 - 2021


Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2018 - 2020
5.3.2018

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2018 - 2020

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2018 - 2020


Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017 - 2019
6.3.2017

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017 - 2019

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2017 - 2019


Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019
25.11.2016

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019

Návrh programového rozpočtu MČ Košice - Západ na roky 2017- 2019


Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2016 - 2018
29.2.2016

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2016 - 2018

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2016 - 2018


Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2015- 2017
13.3.2015

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2015- 2017

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na roky 2015- 2017


Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2014 - 2016
10.2.2014

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2014 - 2016

Programový rozpočet na roky 2014 - 2016 schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ č. 231-10/12-2013.


Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2013 - 2015
22.3.2013

Programový rozpočet MČ Košice - Západ na rok 2013 - 2015

Programový rozpočet na roky 2013 - 2015 schválený na XVI. rokovaní Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ 26.februára 2013