Prieskumy trhu a zákazky tzv. malého rozsahu

Prieskumy trhu a zákazky tzv. malého rozsahu
27.6.2019

Prieskumy trhu a zákazky tzv. malého rozsahu

Verejný obstarávateľ momentálne nemá vyhlásený žiadny prieskum trhu a zákazku tzv. malého rozsahu.