Priemerné EON sociálnych služieb

Priemerné ekonomicky oprávnene náklady sociálnych služieb sú v súlade s § 72 ods. 20 zákona č. 448/20108 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zverejnené na webovom sídle mesta Košice.

Priemerné EON Mestskej časti Košice-Západ na poskytovanie sociálnych služieb

Rok 2021

Dokumenty

Rok 2020

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady MČ Košice - Západ podľa §2 písm. a) zákona č.488/2008 Z.z. o sociálnych službách

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady MČ Košice - Západ podľa §2 písm. b) zákona č.488/2008 Z.z. o sociálnych službách

Rok 2019

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady MČ Košice - Západ podľa §2 písm. a) zákona č.488/2008 Z.z. o sociálnych službách

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady MČ Košice - Západ podľa §2 písm. b) zákona č.488/2008 Z.z. o sociálnych službách

Rok 2018

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady MČ Košice - Západ podľa §2 písm. a) zákona č.488/2008 Z.z. o sociálnych službách

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady MČ Košice - Západ podľa §2 písm. b) zákona č.488/2008 Z.z. o sociálnych službách

Rok 2017

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady MČ Košice - Západ podľa §2 písm. a) zákona č.488/2008 Z.z. o sociálnych službách

Priemerné ekonomicky oprávnené náklady MČ Košice - Západ podľa §2 písm. b) zákona č.488/2008 Z.z. o sociálnych službách

Nastavenia cookies