Poslanecké dni

Poslanecké dni sú dlhoročným štandardnom práce poslancov miestnych a obecných zastupiteľstiev pri ich kontaktoch s občanmi. Poslanec má okrem oprávnení  uvedených v zákone o obecnom zriadení aj povinnosť na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva, pričom základnou úlohou obce pri výkone samosprávy - podľa zákona o obecnom zriadení -  je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.


Poslanecké dni Miestneho zastupiteľstva Košice - Západ v roku 2019

od 15.00 hod do 17.00 hod. v kancelárii č. 111 na 1. poschodí miestneho úradu

 

mesiac poslanec  dátum
január Mgr. Berinšter Peter 16.1.
Hrubý František 23.1.
JUDr., Ing. Huba Peter PhD. 30.1.
február MUDr. Jutka Igor MPH 6.2.
Bc. Karaffa Dominik 13.2.
PhDr. Kohut Patrik 20.2.
Mgr.  Liba Peter 27.2.
marec MVDr. Lipták Zdenko 6.3.
Ing. Pavelčák Slavomír PhD. 13.3.
JUDr., Mgr.  Rovinský Ladislav 20.3.
Mgr.  Rychnavský Štefan 27.3.
apríl Ing.  Varga Ján 3.4.
Ing. Weiszer Adrián 10.4.
Mgr. Berinšter Peter 17.4.
Hrubý František 24.4.
máj JUDr., Ing. Huba Peter PhD. 15.5.
MUDr. Jutka Igor MPH 22.5.
Bc. Karaffa Dominik 29.5.
jún PhDr. Kohut Patrik 5.6.
Mgr.  Liba Peter 12.6.
MVDr. Lipták Zdenko 19.6.
Ing. Pavelčák Slavomír PhD. 26.6.
júl JUDr., Mgr.  Rovinský Ladislav 3.7.
Mgr.  Rychnavský Štefan 10.7.
Ing.  Varga Ján 17.7.
Ing. Weiszer Adrián 24.7.
Mgr. Berinšter Peter 31.7.
august Hrubý František 7.8.
JUDr., Ing. Huba Peter PhD. 14.8.
MUDr. Jutka Igor MPH 21.8.
Bc. Karaffa Dominik 28.8.
september PhDr. Kohut Patrik 4.9.
Mgr.  Liba Peter 11.9.
MVDr. Lipták Zdenko 18.9.
Ing. Pavelčák Slavomír PhD. 25.9.
október JUDr., Mgr.  Rovinský Ladislav 2.10.
Mgr.  Rychnavský Štefan 9.10.
Ing.  Varga Ján 16.10.
Ing. Weiszer Adrián 23.10.
Mgr. Berinšter Peter 30.10.
november Hrubý František 6.11.
JUDr., Ing. Huba Peter PhD. 13.11.
MUDr. Jutka Igor MPH 20.11.
Bc. Karaffa Dominik 27.11.
december PhDr. Kohut Patrik 4.12.
Mgr.  Liba Peter 11.12.
MVDr. Lipták Zdenko 18.12.