Poslanecké dni

Poslanecké dni sú dlhoročným štandardnom práce poslancov miestnych a obecných zastupiteľstiev pri ich kontaktoch s občanmi. Poslanec má okrem oprávnení  uvedených v zákone o obecnom zriadení aj povinnosť na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva, pričom základnou úlohou obce pri výkone samosprávy - podľa zákona o obecnom zriadení -  je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.


Poslanecké dni Miestneho zastupiteľstva Košice - Západ v 2. polroku 2021

v zasadačke č. dv. 205 na 2. poschodí miestneho úradu

  

Mesiac Poslanec Dátum Čas
Júl Kohut Patrik, PhDr. 7.7.2021 15:00-17:00
Liba Peter, Mgr. 14.7.2021 15:00-17:00
Lipták Zdenko, MVDr. 21.7.2021 15:00-17:00
Pavelčák Slavomír, Ing., PhD. 28.7.2021 15:00-17:00
August Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr. 4.8.2021 15:00-17:00
Rychnavský Štefan, Mgr. 11.8.2021 15:00-17:00
Varga Ján, Ing. 18.8.2021 15:00-17:00
Weiszer Adrián, Ing. 25.8.2021 15:00-17:00
September Berinšter Peter, Mgr. 8.9.2021 15:00-17:00
Hrubý František 22.9.2021 15:00-17:00
Huba Peter, JUDr., Ing., PhD. 29.9.2021 15:00-17:00
Október Jutka Igor, MUDr., MPH 6.10.2021 15:00-17:00
Karaffa Dominik, Mgr. 13.10.2021 15:00-17:00
Kohut Patrik, PhDr. 20.10.2021 15:00-17:00
Liba Peter, Mgr. 27.10.2021 15:00-17:00
November Lipták Zdenko, MVDr. 3.11.2021 15:00-17:00
Pavelčák Slavomír, Ing., PhD. 10.11.2021 15:00-17:00
Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr. 24.11.2021 15:00-17:00
December Rychnavský Štefan, Mgr. 1.12.2021 15:00-17:00
Varga Ján, Ing. 8.12.2021 15:00-17:00
Weiszer Adrián, Ing. 15.12.2021 15:00-17:00