Poslanecké dni

Poslanecké dni sú dlhoročným štandardnom práce poslancov miestnych a obecných zastupiteľstiev pri ich kontaktoch s občanmi. Poslanec má okrem oprávnení  uvedených v zákone o obecnom zriadení aj povinnosť na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva, pričom základnou úlohou obce pri výkone samosprávy - podľa zákona o obecnom zriadení -  je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.


Poslanecké dni v I. polroku 2023

Miestnosť: 205, II. poschodie miestneho úradu

Čas: od 15:00 hod. do 17:00 hod.

Január

11.1.2023 Bačinský Tibor, Ing.

18.1.2023 Gaál Filip, JUDr.

25.1.2023 Helfenová Patrícia, Mgr.

Február

1.2.2023 Huba Peter, JUDr. Ing., PhD.

8.2.2023 Jutka Igor, MUDr. MPH

15.2.2023 Karaffa Dominik, Mgr.

22.2.2023 Kohut Patrik, PhDr.

Marec

1.3.2023 Liba Peter, Mgr.

8.3.2023 Matiaščik Richard, Ing.

15.3.2023 Nohavica Patrik, Ing.

22.3.2023 Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr.

29.3.2023 Sitkár Andrej, Ing.

Apríl

5.4.2023 Zemková Beáta, JUDr.

12.4.2023 Bačinský Tibor, Ing.

19.4.2023 Gaál Filip, JUDr.

26.4.2023 Helfenová Patrícia, Mgr.

Máj

3.5.2023 Huba Peter, JUDr. Ing., PhD.

10.5.2023 Jutka Igor, MUDr. MPH

17.5.2023 Karaffa Dominik, Mgr.

24.5.2023 Kohut Patrik, PhDr.

31.5.2023 Liba Peter, Mgr.

Jún

7.6.2023 Matiaščik Richard, Ing.

14.6.2023 Nohavica Patrik, Ing.

21.6.2023 Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr.

28.6.2023 Sitkár Andrej, Ing.


Poslanecké dni v II. polroku 2023

Miestnosť: 205, II. poschodie miestneho úradu

Čas: od 15:00 hod. do 17:00 hod.

Júl

12.7.2023 Zemková Beáta, JUDr.

19.7.2023 Bačinský Tibor, Ing.

26.7.2023 Gaál Filip, JUDr.

August

2.8.2023 Helfenová Patrícia, Mgr.

9.8.2023 Huba Peter, JUDr., Ing., PhD.

16.8.2023 Jutka Igor, MUDr., MPH

23.8.2023 Karaffa Dominik, Mgr.

30.8.2023 Kohut Patrik, PhDr.

September

6.9.2023 Liba Peter, Mgr.

13.9.2023 Matiaščik Richard, Ing.

20.9.2023 Nohavica Patrik, Ing.

27.9.2023 Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr.

Október

4.10.2023 Sitkár Andrej, Ing.

11.10.2023 Zemková Beáta, JUDr.

18.10.2023 Bačinský Tibor, Ing.

25.10.2023 Gaál Filip, JUDr.

November

8.11.2023 Helfenová Patrícia, Mgr.

15.11.2023 Huba Peter, JUDr., Ing., PhD.

22.11.2023 Jutka Igor, MUDr., MPH

29.11.2023 Karaffa Dominik, Mgr.

December

6.12.2023 Kohut Patrik, PhDr.

13.12.2023 Liba Peter, Mgr.

20.12.2023 Matiaščik Richard, Ing.

Nastavenia cookies