Poslanecké dni

Poslanecké dni sú dlhoročným štandardnom práce poslancov miestnych a obecných zastupiteľstiev pri ich kontaktoch s občanmi. Poslanec má okrem oprávnení  uvedených v zákone o obecnom zriadení aj povinnosť na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva, pričom základnou úlohou obce pri výkone samosprávy - podľa zákona o obecnom zriadení -  je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.


Poslanecké dni Miestneho zastupiteľstva Košice - Západ v 2. polroku 2021

v zasadačke č. dv. 205 na 2. poschodí miestneho úradu

  

Mesiac Poslanec Dátum Čas
Júl Kohut Patrik, PhDr. 7.7.2021 15:00-17:00
Liba Peter, Mgr. 14.7.2021 15:00-17:00
Lipták Zdenko, MVDr. 21.7.2021 15:00-17:00
Pavelčák Slavomír, Ing., PhD. 28.7.2021 15:00-17:00
August Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr. 4.8.2021 15:00-17:00
Rychnavský Štefan, Mgr. 11.8.2021 15:00-17:00
Varga Ján, Ing. 18.8.2021 15:00-17:00
Weiszer Adrián, Ing. 25.8.2021 15:00-17:00
September Berinšter Peter, Mgr. 8.9.2021 15:00-17:00
Hrubý František 22.9.2021 15:00-17:00
Huba Peter, JUDr., Ing., PhD. 29.9.2021 15:00-17:00
Október Jutka Igor, MUDr., MPH 6.10.2021 15:00-17:00
Karaffa Dominik, Mgr. 13.10.2021 15:00-17:00
Kohut Patrik, PhDr. 20.10.2021 15:00-17:00
Liba Peter, Mgr. 27.10.2021 15:00-17:00
November Lipták Zdenko, MVDr. 3.11.2021 15:00-17:00
Pavelčák Slavomír, Ing., PhD. 10.11.2021 15:00-17:00
Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr. 24.11.2021 15:00-17:00
December Rychnavský Štefan, Mgr. 1.12.2021 15:00-17:00
Varga Ján, Ing. 8.12.2021 15:00-17:00
Weiszer Adrián, Ing. 15.12.2021 15:00-17:00

 


Poslanecké dni Miestneho zastupiteľstva Košice - Západ v 1. polroku 2021

v zasadačke č. dv. 205 na 2. poschodí miestneho úradu

 

Mesiac Poslanec Dátum Čas
január Liba Peter, Mgr. 13.01.2021 15:00 - 17:00
Lipták Zdenko, MVDr. 20.01.2021 15:00 - 17:00
Pavelčák Slavomír, Ing., PhD. 27.01.2021 15:00 - 17:00
február Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr. 03.02.2021 15:00 - 17:00
Rychnavský Štefan, Mgr. 10.02.2021 15:00 - 17:00
Varga Ján, Ing. 17.02.2021 15:00 - 17:00
Weiszer Adrián, Ing. 24.02.2021 15:00 - 17:00
marec Berinšter Peter, Mgr. 02.03.2021 15:00 - 17:00
Hrubý František 10.03.2021 15:00 - 17:00
Huba Peter, JUDr., Ing., PhD. 17.03.2021 15:00 - 17:00
Jutka Igor, MUDr., MPH 24.03.2021 15:00 - 17:00
Karaffa Dominik, Bc. 31.03.2021 15:00 - 17:00
apríl Kohut Patrik, PhDr. 07.04.2021 15:00 - 17:00
Liba Peter, Mgr. 14.04.2021 15:00 - 17:00
Lipták Zdenko, MVDr. 21.04.2021 15:00 - 17:00
Pavelčák Slavomír, Ing., PhD. 28.04.2021 15:00 - 17:00
máj Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr. 05.05.2021 15:00 - 17:00
Rychnavský Štefan, Mgr. 12.05.2021 15:00 - 17:00
Varga Ján, Ing. 19.05.2021 15:00 - 17:00
Weiszer Adrián, Ing. 26.05.2021 15:00 - 17:00
jún Berinšter Peter, Mgr. 02.06.2021 15:00 - 17:00
Hrubý František 09.06.2021 15:00 - 17:00
Huba Peter, JUDr., Ing., PhD. 16.06.2021 15:00 - 17:00
Jutka Igor, MUDr., MPH 23.06.2021 15:00 - 17:00
Karaffa Dominik, Bc. 30.06.2021 15:00 - 17:00