Poslanecké dni

Poslanecké dni sú dlhoročným štandardnom práce poslancov miestnych a obecných zastupiteľstiev pri ich kontaktoch s občanmi. Poslanec má okrem oprávnení  uvedených v zákone o obecnom zriadení aj povinnosť na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva, pričom základnou úlohou obce pri výkone samosprávy - podľa zákona o obecnom zriadení -  je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.


Poslanecké dni Miestneho zastupiteľstva Košice - Západ v 1. polroku 2021

v zasadačke č. dv. 205 na 2. poschodí miestneho úradu

 

Mesiac Poslanec Dátum Čas
január Liba Peter, Mgr. 13.01.2021 15:00 - 17:00
Lipták Zdenko, MVDr. 20.01.2021 15:00 - 17:00
Pavelčák Slavomír, Ing., PhD. 27.01.2021 15:00 - 17:00
február Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr. 03.02.2021 15:00 - 17:00
Rychnavský Štefan, Mgr. 10.02.2021 15:00 - 17:00
Varga Ján, Ing. 17.02.2021 15:00 - 17:00
Weiszer Adrián, Ing. 24.02.2021 15:00 - 17:00
marec Berinšter Peter, Mgr. 02.03.2021 15:00 - 17:00
Hrubý František 10.03.2021 15:00 - 17:00
Huba Peter, JUDr., Ing., PhD. 17.03.2021 15:00 - 17:00
Jutka Igor, MUDr., MPH 24.03.2021 15:00 - 17:00
Karaffa Dominik, Bc. 31.03.2021 15:00 - 17:00
apríl Kohut Patrik, PhDr. 07.04.2021 15:00 - 17:00
Liba Peter, Mgr. 14.04.2021 15:00 - 17:00
Lipták Zdenko, MVDr. 21.04.2021 15:00 - 17:00
Pavelčák Slavomír, Ing., PhD. 28.04.2021 15:00 - 17:00
máj Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr. 05.05.2021 15:00 - 17:00
Rychnavský Štefan, Mgr. 12.05.2021 15:00 - 17:00
Varga Ján, Ing. 19.05.2021 15:00 - 17:00
Weiszer Adrián, Ing. 26.05.2021 15:00 - 17:00
jún Berinšter Peter, Mgr. 02.06.2021 15:00 - 17:00
Hrubý František 09.06.2021 15:00 - 17:00
Huba Peter, JUDr., Ing., PhD. 16.06.2021 15:00 - 17:00
Jutka Igor, MUDr., MPH 23.06.2021 15:00 - 17:00
Karaffa Dominik, Bc. 30.06.2021 15:00 - 17:00