Poslanecké dni

Poslanecké dni sú dlhoročným štandardnom práce poslancov miestnych a obecných zastupiteľstiev pri ich kontaktoch s občanmi. Poslanec má okrem oprávnení  uvedených v zákone o obecnom zriadení aj povinnosť na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva, pričom základnou úlohou obce pri výkone samosprávy - podľa zákona o obecnom zriadení -  je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

S volenými zástupcami z jednotlivých obvodov sa budete môcť každú stredu v čase od 15.00 hod do 17.00 hod. v poslaneckej miestnosti na 1. poschodí miestneho úradu.

Poslanecké dni Miestneho zastupiteľstva Košice - Západ v roku 2018

 

 

mesiac poslanec dátum čas
január Adamčíková Margita, JUDr. 10. január 2018 15:00 - 17:00
Badliková Mária, Mgr. 17. január 2018 15:00 - 17:00
Bojčík Jozef, PaedDr., MPH 24. január 2018 15:00 - 17:00
Budišová Marta, JUDr. 31. január 2018 15:00 - 17:00
február Bucher Slavomír, RNDr., PhD. 7. február 2018 15:00 - 17:00
Kočiš Stanislav, Ing. 14. február 2018 15:00 - 17:00
Liba Peter, Mgr. 21. február 2018 15:00 - 17:00
Rychnavský Štefan, Mgr. 28. február 2018 15:00 - 17:00
marec Sitkár Andrej, Ing. 7. marec 2018 15:00 - 17:00
Sitkár Andrej, Ing. 14. marec 2018 15:00 - 17:00
Veles Emil 21. marec 2018 15:00 - 17:00
Zemková Beáta, JUDr. 28. marec 2018 15:00 - 17:00
apríl Adamčíková Margita, JUDr. 4. apríl 2018 15:00 - 17:00
Badliková Mária, Mgr. 11. apríl 2018 15:00 - 17:00
Bojčík Jozef, PaedDr., MPH 18. apríl 2018 15:00 - 17:00
Budišová Marta, JUDr. 25. apríl 2018 15:00 - 17:00
máj Bucher Slavomír, RNDr., PhD. 2. máj 2018 15:00 - 17:00
Kočiš Stanislav, Ing. 9. máj 2018 15:00 - 17:00
Liba Peter, Mgr. 16. máj 2018 15:00 - 17:00
Rychnavský Štefan, Mgr. 23. máj 2018 15:00 - 17:00
Sitkár Andrej, Ing. 30. máj 2018 15:00 - 17:00
jún Drotár Dušan 6. jún 2018 15:00 - 17:00
Veles Emil 13. jún 2018 15:00 - 17:00
Zemková Beáta, JUDr. 20. jún 2018 15:00 - 17:00
Adamčíková Margita, JUDr. 27. jún 2018 15:00 - 17:00
júl Badliková Mária, Mgr. 4. júl 2018 15:00 - 17:00
Bojčík Jozef, PaedDr., MPH 11. júl 2018 15:00 - 17:00
Budišová Marta, JUDr. 18. júl 2018 15:00 - 17:00
Bucher Slavomír, RNDr., PhD. 25. júl 2018 15:00 - 17:00
august Kočiš Stanislav, Ing. 1. august 2018 15:00 - 17:00
Liba Peter, Mgr. 8. august 2018 15:00 - 17:00
Rychnavský Štefan, Mgr. 15. august 2018 15:00 - 17:00
Sitkár Andrej, Ing. 22. august 2018 15:00 - 17:00
september Drotár Dušan 5. september 2018 15:00 - 17:00
Veles Emil 12. september 2018 15:00 - 17:00
Zemková Beáta, JUDr. 19. september 2018 15:00 - 17:00
Adamčíková Margita, JUDr. 26. september 2018 15:00 - 17:00
október Badliková Mária, Mgr. 3. október 2018 15:00 - 17:00
Bojčík Jozef, PaedDr., MPH 10. október 2018 15:00 - 17:00
Budišová Marta, JUDr. 17. október 2018 15:00 - 17:00
Bucher Slavomír, RNDr., PhD. 24. október 2018 15:00 - 17:00
Kočiš Stanislav, Ing. 31. október 2018 15:00 - 17:00
november Liba Peter, Mgr. 7. november 2018 15:00 - 17:00
Rychnavský Štefan, Mgr. 14. november 2018 15:00 - 17:00
Sitkár Andrej, Ing. 21. november 2018 15:00 - 17:00
Drotár Dušan 28. november 2018 15:00 - 17:00
december Veles Emil 5. december 2018 15:00 - 17:00
Zemková Beáta, JUDr. 12. december 2018 15:00 - 17:00


Volebný obvod 1

Poslanci: Bojčík Jozef, PaedDr., MPH, Bucher Slavomír, RNDr., PhD., Kočiš Stanislav, Ing.

Územie: Luník I a Luník II:
Obchodná, Ondavská, Považská, Medická, Lesnícka, Poľovnícka, Laborecká, Inžinierska, Blatná, Brečtanová, Robotnícka, Ružová 89-95 nepárne, Stokrásková, Zvončeková, Husárska, Fialková, Tr. SNP 3-39 nepárne, Čapajevova, Ipeľská, Kysucká, Výstavby, Trieda SNP 4-26 párne, Hronská 6-12 párne, Sokolovská, Pokroku

            

Volebný obvod 2

Poslanci: Adamčíková Margita, JUDr., Rychnavský Štefan, Mgr., Veles Emil

Územie: Luník III a Luník IV:  
Tr.SNP 34-52 párne, Ružínska, Slobody, Obrody, Brigádnická, Ľudová, Popradská 5-11 nepárne, Hronská 7-17 nepárne, Markušova, Gudernova, Kežmarská, Šafárikova tr.1-21 nepárne, Nešporova, Uherova, Tr.SNP 54-84 párne

        

Volebný obvod 3

Poslanci: Badliková Mária, Drotár Dušan, Zemková Beáta, JUDr.

Územie: Luník V,  Luník VI:
Ružová 27-43 nepárne, Ružová 45-50 všetky, Toryská, Orgovánová, Muškátová, Pražská, Matuškova, Idanská 1-35 nepárne, Bernolákova 1-35 nepárne, Tr.SNP 47-55 nepárne, Jazmínová, Narcisová, Idanská 2-6 párne, Bernolákova 2-26 párne, Tri hôrky, Moldavská 1-37 nepárne, Tr.SNP 57-83 nepárne

          

Volebný obvod 4

Poslanci: Baník Slavomír, Ing., Budišová Marta, JUDr., Liba Peter, Mgr., Sitkár Andrej, Ing.

Územie: Luník VII, Luník VIII  a IBV
Moldavská 41-43 nepárne, Michalovská, Humenská, Trebišovská, Rožňavská, Bardejovská, Šafárikova tr.4-10 párne, Trieda SNP 86-98 párne, Mikovíniho, Petzvalova, Hellova, Stodolova, Jedlíkova, Diamantová, Čsl.odboja, Opálová, Smaragdová, Jantárové námestie, Rubínová, Topásová, Čičky-Majer, Popradská 2-90 párne, Brnenská, Hodonínska, Žilinská, Štiavnická, Sliačska, Lučenecká, Jihlavská, Kremnická, Martinská, Stropkovská, Karlovarská, Plzenská, Piešťanská, Trnavská, Bratislavská