Poslanecké dni

Poslanecké dni sú dlhoročným štandardnom práce poslancov miestnych a obecných zastupiteľstiev pri ich kontaktoch s občanmi. Poslanec má okrem oprávnení  uvedených v zákone o obecnom zriadení aj povinnosť na požiadanie informovať voličov o svojej činnosti a činnosti obecného zastupiteľstva, pričom základnou úlohou obce pri výkone samosprávy - podľa zákona o obecnom zriadení -  je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.


Poslanecké dni Miestneho zastupiteľstva Košice - Západ v roku 2020

v zasadačke č. dv. 205 na 2. poschodí miestneho úradu

  

mesiac poslanec dátum čas
Január Pavelčák Slavomír, Ing., PhD. 8.1.2020 15:00-17:00
Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr. 15.1.2020 15:00-17:00
Rychnavský Štefan, Mgr. 22.1.2020 15:00-17:00
Varga Ján, Ing. 29.1.2020 15:00-17:00
Február Weiszer Adrián, Ing. 5.2.2020 15:00-17:00
Berinšter Peter, Mgr. 12.2.2020 15:00-17:00
Hrubý František 19.2.2020 15:00-17:00
Huba Peter, JUDr., Ing., PhD. 26.2.2020 15:00-17:00
Marec Jutka Igor, MUDr., MPH 4.3.2020 15:00-17:00
Karaffa Dominik, Bc. 11.3.2020 15:00-17:00
Kohut Patrik, PhDr. 18.3.2020 15:00-17:00
Liba Peter, Mgr. 25.3.2020 15:00-17:00
Apríl Lipták Zdenko, MVDr. 1.4.2020 15:00-17:00
Pavelčák Slavomír, Ing., PhD. 8.4.2020 15:00-17:00
Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr. 15.4.2020 15:00-17:00
Rychnavský Štefan, Mgr. 22.4.2020 15:00-17:00
Varga Ján, Ing. 29.4.2020 15:00-17:00
Máj  Weiszer Adrián, Ing. 6.5.2020 15:00-17:00
Berinšter Peter, Mgr. 13.5.2020 15:00-17:00
Hrubý František 20.5.2020 15:00-17:00
Huba Peter, JUDr., Ing., PhD. 27.5.2020 15:00-17:00
Jún Jutka Igor, MUDr., MPH 3.6.2020 15:00-17:00
Karaffa Dominik, Bc. 10.6.2020 15:00-17:00
Kohut Patrik, PhDr. 17.6.2020 15:00-17:00
Liba Peter, Mgr. 24.6.2020 15:00-17:00
Júl Lipták Zdenko, MVDr. 1.7.2020 15:00-17:00
Pavelčák Slavomír, Ing., PhD. 8.7.2020 15:00-17:00
Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr. 15.7.2020 15:00-17:00
Rychnavský Štefan, Mgr. 22.7.2020 15:00-17:00
Varga Ján, Ing. 29.7.2020 15:00-17:00
August Weiszer Adrián, Ing. 5.8.2020 15:00-17:00
Berinšter Peter, Mgr. 12.8.2020 15:00-17:00
Hrubý František 19.8.2020 15:00-17:00
Huba Peter, JUDr., Ing., PhD. 26.8.2020 15:00-17:00
September Jutka Igor, MUDr., MPH 2.9.2020 15:00-17:00
Karaffa Dominik, Bc. 9.9.2020 15:00-17:00
Kohut Patrik, PhDr. 16.9.2020 15:00-17:00
Liba Peter, Mgr. 23.9.2020 15:00-17:00
Lipták Zdenko, MVDr. 30.9.2020 15:00-17:00
Október Pavelčák Slavomír, Ing., PhD. 7.10.2020 15:00-17:00
Rovinský Ladislav, JUDr., Mgr. 14.10.2020 15:00-17:00
Rychnavský Štefan, Mgr. 21.10.2020 15:00-17:00
Varga Ján, Ing. 28.10.2020 15:00-17:00
November Weiszer Adrián, Ing. 4.11.2020 15:00-17:00
Berinšter Peter, Mgr. 11.11.2020 15:00-17:00
Hrubý František 18.11.2020 15:00-17:00
Huba Peter, JUDr., Ing., PhD. 25.11.2020 15:00-17:00
December Jutka Igor, MUDr., MPH 2.12.2020 15:00-17:00
Karaffa Dominik, Bc. 9.12.2020 15:00-17:00
Kohut Patrik, PhDr. 16.12.2020 15:00-17:00