Poslanci 2014 - 2018

Funkčné obdobie 2014 - 2018

Adamčíková Margita, JUDr.  margita.adamcikova@gmail.com
Badliková Mária, Mgr.  badlikmata@centrum.sk
Baník Slavomír, Ing.  slavobanik@cnet.sk
Bojčík Jozef, PaeDr., MPH  bojcik1@gmail.com
Budišová Marta, JUDr.  marbu@azet.sk
Bucher Slavomír, RNDr., PhD.  slavobucher@yahoo.com
Drotár Dušan  dkf@euroweb.sk
Kočiš Stanislav, Ing.  stanislavkocis@zoznam.sk
Liba Peter, Mgr.  petoliba23@centrum.sk
Rychnavský Štefan, Mgr.  rychnavsky.stefan@gmail.com
Sitkár Andrej, Ing.  sitkar@centrum.sk
Varga Zsolt, JUDr.  zánik mandátu 20.02.2018
Veles Emil  emil.veles11@gmail.com
Zemková Beáta, JUDr.  zemkova.b@seznam.cz +421911777042

 


201501151403540.adamcikova

Vek: 56
Povolanie: právnička
Volebný obvod: 2
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidovala za koalíciu: SMER - SD
Funkcia: Členka miestnej rady, členka finančnej komisie, členka komisie legislatívno právnej a sociálnej
Poslanecký klub: SMER-SD

 


 

201501151403550.badlikova

Vek: 55
Povolanie: stredoškolská učiteľka
Volebný obvod: 3
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidovala za koalíciu: SMER - SD
Funkcia: Členka komisie kultúry, mládeže a športu
Poslanecký klub: SMER-SD

 


 

201501151403550.banik

Vek: 44
Povolanie: technik
Volebný obvod: Lunik VII
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za koalíciu: SMER - SD
Funkcia:                             Člen miestnej rady, člen komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja, člen komisie kultúry, mládeže a športu           
Poslanecký klub: SMER-SD

 

201501151403550.bojcik

Vek: 50
Povolanie: učiteľ SŠ
Volebný obvod: 1
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za koalíciu: MOST - HÍD, KDS, SMK - MKP
Funkcia:                            
Predseda komisie kultúry, mládeže a športu, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
Poslanecký klub: MOST-HÍD

 

201501151403550.budisova

Vek: 51
Povolanie: právnička
Volebný obvod: 4
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za koalíciu: SMER - SD
Funkcia: Predsedníčka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, Predsedníčka komisie legislatívno právnej a sociálnej
Poslanecký klub: SMER - SD

 

201501151403550.bucher

Vek: 31
Povolanie: vysokoškolský pedagóg
Volebný obvod: 1
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za koalíciu: SMER - SD
Funkcia: Člen komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja
Poslanecký klub: SMER-SD

 

201805160835430.drotar

Vek: 48
Povolanie: podnikateľ
Volebný obvod: 3
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za koalíciu: SIEŤ, KDH, MOST - HÍD, KDS,
SMK - MKP
Funkcia: Člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen komisie legislatívno právnej a sociálnej
Poslanecký klub:  

 

201501151403550.kocis

Vek: 52
Povolanie: stavebný inžinier
Volebný obvod: 1
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za koalíciu: SMER - SD
Funkcia: Predseda komisie finančnej komisie
Poslanecký klub: SMER-SD

 

201501151403550.liba

Vek: 34
Povolanie: teológ, učiteľ
Volebný obvod: 4
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za koalíciu: nezávislý kandidát
Funkcia: Člen komisie kultúry, mládeže a športu
Poslanecký klub:  

 

201501151403550.rychnavsky

Vek: 62
Povolanie: technik
Volebný obvod: 2
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za koalíciu: SIEŤ, KDH, MOST - HÍD, KDS,
SMK - MKP
Funkcia:
Člen miestnej rady, člen komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen finančnej komisie
Poslanecký klub: SIEŤ, KDH, MOST - HÍD, KDS,
SMK - MKP

 

201501151403550.sitkar

Vek: 44
Povolanie: asistent exekútora
Volebný obvod: 4
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za koalíciu: SMER - SD
Funkcia:

Zástupca starostu MČ,

člen miestnej rady, člen finančnej komisie

Poslanecký klub: SMER-SD

 


 

201501151403550.veles

Vek: 65
Povolanie: technik
Volebný obvod: 3
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za koalíciu:   SMER - SD
Funkcia:                              Člen miestnej rady, predseda komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja
Poslanecký klub: SMER-SD

 

201501151403550.zemkova

Vek: 40
Povolanie: právnička
Volebný obvod: 3
Funkčné obdobie: 2014 - 2018
Kandidoval za koalíciu: Nezávislá kandidátka
Funkcia:                            Členka komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, členka komisie výstavby, životného prostredia, verejného poriadku a komunálneho rozvoja, členka komisie legislatívno právnej a sociálnej
Poslanecký klub:  
Nastavenia cookies