Poslanci 2010 - 2014


POSLANCI MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA

Funkčné obdobie 2010 - 2014

Adamčíková Margita, JUDr.  margita.adamcikova@gmail.com
Baník Slavomír, Ing.  slavobanik@cnet.sk
Benedek-Sarkőziová Katarína, Ing.  katka.sarkozy@gmail.com
Bereš Milan, MUDr., PhD., MPH  milan.beres@kosice.sk
Bojčík Jozef, PaeDr., MPH  bojcik1@gmail.com
Čečko Mikuláš, Bc.  mikulas.cecko@post.sk
Čechovičová Zuzana, Mgr.  cechovz@centrum.sk
Drotár Dušan  dkf@euroweb.sk
Hrubý František  frantisek08@post.sk
Jakubov Ján, Ing.  janjakubov@post.sk
Jutka Igor, MUDr., MPH  miestnyurad@kosicezapad.sk
Knežo Jozef, MVDr., CSc.  knezo.jozef@gmail.com
Kočiš Stanislav, Ing.  stanislavkocis@zoznam.sk
Korpa Štefan, Ing.  etien33@gmail.com
Lipták Zdenko, MVDr.  liptak@pangea.sk 0918266322
Pšeničková Eva, Ing.  miestnyurad@kosicezapad.sk
Rychnavský Štefan, Mgr.  miestnyurad@kosicezapad.sk
Sitkár Andrej, Ing.  sitkar@centrum.sk
Smolec Štefan  miestnyurad@kosicezapad.sk
Trávniková Eva  miestnyurad@kosicezapad.sk
Turák Peter, Ing.  peter.turak@bepsro.sk
Varga Zsolt, JUDr.  miestnyurad@kosicezapad.sk
Veles Emil  emil.veles11@gmail.com
 
Poslanci, ktorým zanikol mandát počas funkčného obdobia:
Dutková Martina, Ing. PhD. do 10.03.2014
Molčan Radovan, MUDr. do 25.06.2013
Šupinský Andrej do 04.07.2013
Lizák František, Ing. do 16.11.2014

 

 

Adamčíková Margita, JUDr.

Adamčíková Margita, JUDr.

Vek: 56
Povolanie: právnik
Volebný obvod: Lunik III
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidovala za koalíciu: SMER - SD, MOST-HÍD, ĽS - HZDS
Funkcia: Komisia legislatívno-právna, predsedníčka (do 13.12.3011)
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, predsedníčka
Poslanecký klub: SMER-SD

 


Baník Slavomír, Ing.

Baník Slavomír, Ing.

Vek: 44
Povolanie: strojný inžinier
Volebný obvod: Lunik VII
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SMER - SD, MOST-HÍD, ĽS - HZDS
Funkcia: Komisia kultúry, školstva a športu, člen
Poslanecký klub: SMER-SD

Benedek - Sarkőzyová Katarína, Ing.

Vek: 36
Povolanie: Referent - office manager
Volebný obvod: Lunik IV
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SMER - SD, MOST-HÍD, ĽS - HZDS
Funkcia: Komisia komunálneho rozvoja, členka
Poslanecký klub: SMER-SD

 


Bereš Milan, MUDr., PhD., MPH

Bereš Milan, MUDr., PhD.

Vek: 42
Povolanie: lekár
Volebný obvod: Lunik VI
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SDKÚ - DS, KDH, KDS, OKS, DS
Funkcia: zástupca starostu, člen  miestnej rady
Poslanecký klub: SDKÚ-DS, KDH, DS

 


Bojčík Jozef, PaeDr., MPH

Bojčík Jozef, Mgr.

Vek: 50
Povolanie: učiteľ
Volebný obvod: Lunik I
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SMER - SD, MOST-HÍD, ĽS - HZDS
Funkcia: Komisia kultúry, školstva a športu, predseda
Poslanecký klub: MOST-HÍD

Čečko Mikuláš, Bc.

Čečko Mikuláš, Bc.

Vek: 52
Povolanie: technik
Volebný obvod: Lunik I
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SDKÚ - DS, KDH, KDS, OKS, DS
Funkcia: člen miestnej rady
Komisia legislatívno-právna, člen
Komisia finančná, člen
Poslanecký klub: SDKÚ-DS, KDH, DS

Čechovičová Zuzana, Mgr.

Čechovičová Zuzana, Mgr.

Vek: 51
Povolanie: zdravotná sestra
Volebný obvod: Lunik VII
Funkčné obdobie: 2010 - 2014 
Kandidovala za koalíciu: SMER - SD, MOST-HÍD, ĽS - HZDS
Funkcia: Komisia sociálna, členka
Poslanecký klub: SMER-SD

Drotár Dušan

Drotár Dušan

Vek: 49
Povolanie: podnikateľ
Volebný obvod: Lunik V
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SDKÚ - DS, KDH, KDS, OKS, DS
Funkcia: člen miestnej rady
Komisia komunálneho rozvoja, člen
Poslanecký klub: SDKÚ-DS, KDH, DS

Hrubý František

 Hrubý František

Vek: 56
Povolanie: technik
Volebný obvod: Lunik V
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SDKÚ - DS, KDH, KDS, OKS, DS
Funkcia: Komisia životného prostredia, člen
Poslanecký klub: SDKÚ-DS, KDH, DS

Jakubov Ján, Ing.

Jakubov Ján, Ing.

Vek: 56
Povolanie: projektant
Volebný obvod: Lunik VIII + IBV
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SMER - SD, MOST-HÍD, ĽS - HZDS
Funkcia: Komisia legislatívno-právna, člen
Poslanecký klub: SMER-SD

Jutka Igor, MUDr., MPH

Jutka Igor, MUDr., MPH

Vek: 41
Povolanie: lekár
Volebný obvod: Lunik VIII + IBV
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SDKÚ - DS, KDH, KDS, OKS, DS
Funkcia: člen miestnej rady
Poslanecký klub: SDKÚ-DS, KDH, DS

Knežo Jozef, MVDr., CSc.

Knežo Jozef, MVDr., CSc.

Vek: 65
Povolanie: veterinárny lekár
Volebný obvod: Lunik II
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SDKÚ - DS, KDH, KDS, OKS, DS
Funkcia: Komisia životného prostredia, člen
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen
Poslanecký klub: SDKÚ-DS, KDH, DS

Kočiš Stanislav, Ing.

Kočiš Stanislav, Ing.

Vek: 51
Povolanie: stavebný inžinier
Volebný obvod: Lunik I
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SMER - SD, MOST-HÍD, ĽS - HZDS
Funkcia: Komisia finančná, člen, Komisia životného prostredia, predseda - od 25.06.2013
Poslanecký klub: MOST-HÍD

Korpa Štefan, Ing.

Korpa Štefan, Ing.

Vek: 60
Povolanie: tréner/učiteľ
Volebný obvod: Lunik VII
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SMER - SD, MOST-HÍD, ĽS - HZDS
Funkcia: Komisia kultúry, školstva a športu, člen
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen
Komisia životného prostredia, predseda (od 05.10.2011 do 25.06.2013)
Poslanecký klub: MOST-HÍD

Lipták Zdenko, MVDr.

Vek: 48
Povolanie: živnostník
Volebný obvod: Lunik III
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: Nezávislý kandidát
Funkcia: Komisia komunálneho rozvoja, člen od 20.03.2014
Poslanecký klub:  

Pšeničková Eva, Ing.

Pšeničková Eva, Ing.

Vek: 49
Povolanie: referent
Volebný obvod: Lunik V
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidovala za koalíciu: SDKÚ - DS, KDH, KDS, OKS, DS
Funkcia: Komisia sociálna, predsedníčka
Poslanecký klub: SDKÚ-DS, KDH, DS

Rychnavský Štefan, Mgr.

Rychnavský Štefan, Mgr.

Vek: 62
Povolanie: technik
Volebný obvod: Lunik III
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SDKÚ - DS, KDH, KDS, OKS, DS
Funkcia: Komisia kultúry, školstva a športu, člen
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, člen
Poslanecký klub: SDKÚ-DS, KDH, DS

Sitkár Andrej, Ing.

Sitkár Andrej, Bc.

Vek: 44
Povolanie: asistent exekútora
Volebný obvod: Lunik VIII + IBV
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SMER - SD, MOST-HÍD, ĽS - HZDS
Funkcia: Komisia  komunálneho rozvoja, predseda
Poslanecký klub: SMER-SD

 


Smolec Štefan

Vek: 43
Povolanie: podnikateľ
Volebný obvod: Lunik II
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SDKÚ - DS, KDH, KDS, OKS, DS
Funkcia: Komisia komunálneho rozvoja, člen od 16.07.2013
Poslanecký klub: SDKÚ - DS, KDH, DS

Trávniková Eva

Trávniková Eva

Vek: 61
Povolanie: účtovníčka
Volebný obvod: Lunik VI
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidovala za koalíciu: SMER - SD, MOST-HÍD, ĽS - HZDS
Funkcia: Komisia finančná, členka
Poslanecký klub: SMER-SD

Turák Peter, Ing.

Turák Peter, Bc.

Vek: 46
Povolanie: konateľ
Volebný obvod: Lunik IV
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SMER - SD, MOST-HÍD, ĽS - HZDS
Funkcia: člen  miestnej rady 
Komisia životného prostredia, predseda (do 04.10.2011)
Poslanecký klub: MOST-HÍD

Varga Zsolt, JUDr.

Varga Zsolt, JUDr.

Vek: 38
Povolanie: advokát
Volebný obvod: Lunik V
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SDKÚ - DS, KDH, KDS, OKS, DS
Funkcia: Komisia finančná, predseda
Komisia legislatívno-právna, člen
Poslanecký klub: SDKÚ-DS, KDH, DS

Veles Emil

Veles Emil

Vek: 64
Povolanie: technik
Volebný obvod: Lunik IV
Funkčné obdobie: 2010 - 2014
Kandidoval za koalíciu: SMER - SD, MOST-HÍD, ĽS - HZDS
Funkcia: člen miestnej rady
Komisia životného prostredia, člen
Poslanecký klub: SMER-SD