Zastupiteľstvo

Poskytnuté dotácie

Informácie o poskytnutých dotáciách starostom mestskej časti podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice – Západ o poskytovaní dotácií
Rok 2018

I. polrok

II. polrok


Rok 2017

I. polrok

II. polrok


Rok 2016

I. polrok

II. polrok


Rok 2015

I. polrok

II. polrok