Poskytnuté dotácie 2014 - 2018

Informácie o poskytnutých dotáciách starostom mestskej časti podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií


Rok 2018

I. polrok

II. polrok


Rok 2017

I. polrok

II. polrok


Rok 2016

I. polrok

II. polrok


Rok 2015

I. polrok

II. polrok

Informácie o dotáciách schválených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice - Západ podľa Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Košice - Západ o poskytovaní dotácií

Rok 2018

I. polrok

II. polrok

 

Rok 2017

I. polrok

II. polrok

 

Rok 2016

I. polrok

II. polrok

 

Rok 2015

I. polrok

II. polrok

Nastavenia cookies