Pomocná ruka

Mestská časť Košice - Západ už dlhodobo podáva pomocnú ruku občanom pri riešení ich nepriaznivého zdravotného stavu.

KDE ?
V domácnostiach občanov na Terase, ktorí na základe rozhodnutia Magistrátu mesta Košice sú odkázaní na poskytovanie terénnej sociálnej služby.

ČO PONÚKAME ?
Pomoc pri hygienických úkonoch, nakupovaní, sprievode k lekárovi, v prípade potreby prinesieme obed a poskytneme aj iné služby podľa dohody.

Neváhajte - bližšie informácie Vám poskytneme denne na Miestnom úrade Mestskej časti Košice - Západ a  na telefónnych číslach 78 83 270 a 78 83 272. Rozsah poskytovaných úkonov a primeranú výšku platieb prispôsobíme Vašim potrebám a možnostiam.

Všade dobre, doma predsa najlepšie!