Politika parkovania

Organizácia statickej dopravy resp. parkovanie sa stalo po výraznom náraste počtu osobných automobilov v posledných rokoch jedným z najväznejších problémov mestskej časti Košice­ Západ.

Hlavným cieľom politiky parkovania je preto zvýšiť počet parkovacích miest na území mestskej časti Košice – Západ tak, aby sa koeficient poctu parkovacích miest vo vzťahu k poctu domácnosti čo najviac blížil k hodnote 1,0.

Tieto parkovacie miesta by mali byť umiestnene tak, aby obyvatelia mestskej časti mohli parkovať čo najviac v blízkosti svojho trvalého bydliska.

 

MČ Košice - Západ  vybudovala v rokoch 2011 až 2013 celkom  171 nových parkovacích miest /p.m./  v nasledovnom členení :
Michalovská ul. 26 p.m. + 15 p.m + 18 p.m.
Humenská ul. 32 p.m.
Poľovnícka ul. 31 p.m.
Šafárikova/Rožňavská ul. 26 p.m. + 11 p.m.
Považská ul. 12 p.m.

Vzhľadom na to bola aktualizovaná tabuľková časť  prílohy Politiky parkovania z roku 2011 ú aktuálne údaje sú červenou farbou/ Doplnené boli aj aktuálne stavy počtu obyvateľov podľa Luníkov.

Dokumenty