Pohybový kurz pre seniorov

Naučíte sa praktické cviky, ktoré skvalitnia Váš život.

Prineste si pohodlné oblečenie na cvičenie, vhodnú ľahkú obuv (napr. cvičky, prípadne teplé ponožky), dve pollitrové plastové fľaše na cvičenie.

Kurz sa uskutoční pod vedením odbornej cvičiteľky z Ústavu telesnej výchovy a športu UPJŠ v Košiciach.

Každý kurz má 8 hodín počas 4 týždňov (2 dni v týždni po 60 minút – stredy a piatky).

KEDY: Na prelome mesiacov október - november

CENA: 5,- € za kurz

KONTAKT: Miestny úrad MČ Košice-Západ, Oddelenie kultúry.: tel. č. 055/ 643 25 71, mobil: 0911 207 780