Organizačná štruktúra

Príloha č. 1 Organizačného poriadku Miestneho úradu Mestskej časti Košice - Západ

ORGANIZAČNÁ ŠRUKTÚRA MIESTNEHO ÚRADU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - ZÁPAD S POČTOM ZAMESTNANCOV
účinná od 01.02.2021