Organizácia volieb

   Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

        Voľby do VÚC 2017                                      Voľby do Národnej rady SR 2016

Voľby do VÚC 2013           Voľby do Národnej rady SR 2012


 

 

   Voľby do orgánov samosprávy obcí 2014                         Referendum 2015

           

 

          Voľba prezidenta SR 2014                              Voľby do Európskeho parlamentu 2014

            

 

              Voľby do VÚC 2013                                      Voľby do Národnej rady SR 2012

Voľby do VÚC 2013               Voľby do Národnej rady SR 2012

                                                       

  Sčitanie obyvateľov, domov a bytov 2011        

Sčitanie obyvateľov, domov a bytov 2011