Odmeny poslancov MZ

Zverejnenie výšky platu zástupcu starostu mestskej časti

Starosta mestskej časti Košice - Západ Mgr. Marcel Vrchota poveril s účinnosťou od 17. decembra 2018 Mgr. Petra Berinštera výkonom funkcie zástupcu starostu mestskej časti. V zmysle § 15a ods. 2 zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov vzhľadom na náročnosť úloh špecifikovaných v poverení zo dňa 14.12.2018 a z toho vyplývajúci rozsah výkonu funkcie zástupcu starostu určil starosta mestskej časti Mgr. Petrovi Berinšterovi plat vo výške 1450 € mesačne.

Dokumenty