Miestna rada 2010 - 2014

JUDr. Margita ADAMČÍKOVÁ (SMER-SD)
MUDr. Milan BEREŠ, PhD., MPH (KDH)
Bc. Mikuláš ČEČKO (KDH)
Dušan DROTÁR (SDKÚ-DS)
MUDr. Igor JUTKA, MPH (SDKÚ-DS)
Bc. Peter TURÁK (MOST - HÍD)
Emil VELES (SMER-SD)

     

ÚLOHY MIESTNEJ RADY


Miestna rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom miestneho zastupiteľstva. Plní aj funkciu poradného orgánu starostu.
Miestna rada sa schádza podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Jej zasadnutie zvoláva a vedie starosta. Zasadnutia Miestnej rady sú neverejné.


Rokovací poriadok Miestnej rady 

Materiály na zasadnutia Miestnej rady


 

Rok 2014

Dokumenty

Rok 2013

Dokumenty

Rok 2012

Dokumenty

Rok 2011

Dokumenty