Kontakt

Budova

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - ZÁPAD
Trieda. SNP 39
040 11 Košice - Západ

 

Telefón: 055/ 788 32 00
Fax: 055/ 788 32 09
email: miestnyurad @ kosicezapad .sk
  info @ kosicezapad .sk

            Kancelárie prvého kontaktu                                Úradné hodiny

Matrika rodná, sobášna a úmrtná  055 / 7883281  
 
 
 
 
Pondelok 08:00 - 15:30 hod.
Overovanie listín a podpisov na listinách  055 / 7883282 Utorok 08:00 - 15:30 hod.
Podateľňa 055 / 7883280 Streda 08:00 - 17:30 hod.
Fax 055 / 7883209 Štvrtok 08:00 - 15:30 hod.
    Piatok 08:00 - 13:30 hod.
 

 

 

Meno Funkcia pevná linka mobil
M. VRCHOTA, Mgr. Starosta MČ Košice - Západ 055/ 788 32 00  
  Zástupca starostu MČ Košice - Západ 055/ 788 32 00
A. HILDEBRAND, Ing. Prednostka MÚ MČ Košice - Západ 055/ 788 32 00
J. FILIPKO, Ing. Kontrolór MČ Košice - Západ 055/ 788 32 05
 
Organizačno-právne oddelenie
A. KOVALČINOVÁ, PhDr. vedúca oddelenia 055/ 788 32 06  
S. PITOŇÁKOVÁ, Mgr. sekretariát 055/ 788 32 00
E. STIBOREK, PhDr. sekretariát 055/ 788 32 01 0908799307
M. DEBNÁRIKOVÁ, Bc. podateľňa 055/ 788 32 80  
V. ORAVEC, JUDr. právne služby 055/ 788 32 21 0911393309
J. HUDÁKOVÁ referentka    
 
Oddelenie matriky a evidencia obyvateľov  
M. FUŇAKOVÁ vedúca oddelenia 055/ 788 32 20 0911651465
Ľ. CEĽUCHOVÁ matrika 055/ 788 32 26        
M. BAČOVÁ matrika 055/ 788 32 27
I. TATARČÍKOVÁ, Mgr. matrika 055/ 788 32 27
A. FALÁTOVÁ evidencia obyv. 055/ 788 32 24
J. STERCZOVÁ, JUDr. evidencia obyv. 055/ 788 32 24
V. SOLÁROVÁ overovanie 055/ 788 32 82
 
Ekonomické oddelenie  
P. MEĽUCH, Ing. vedúci oddelenia 055/ 788 32 10 0908799310
M. KOLÁRČIK, Ing. stratégie, projekty 055/ 788 32 15 0911393311
J. ŽILLOVÁ finančná učtáreň 055/ 788 32 12  
A. ŠKVARKOVÁ, Bc. pokladňa 055/ 788 32 13
A. GESCHWANDTNEROVÁ mzdová učtáreň 055/ 788 32 14 0911670019
 
Oddelenie rozvoja  
J. ČOP, Ing. vedúci oddelenia 055/ 788 32 40 0918937338
M. MOROVÁ, Ing. podnikateľské činnosti 055/ 788 32 44 0903651425
B. MIŽÁKOVÁ, Ing. stav. činnosť správa trhu 055/ 788 32 41  
M. KLEMOVÁ, Mgr. evidencia psov, správa trhoviska 055/ 788 32 41
Z. DOBOS MOS 055/ 788 32 43 0911651052
O. KOVÁCS, Mgr. referent   0911221157
J. RICHVEIS agenda rozvoja bývania 055/ 788 32 51 0911703705
 
Majetkové oddelenie   
I. ORAVCOVÁ, Ing. vedúca oddelenia 055/ 788 32 60 0903651465
M. DENCI, Ing. IS administrátor 055/ 788 32 69 0911393303
B. OLAJOŠOVÁ hospodárka 055/ 788 32 61 0911393301
A. LAUFOVÁ, Ing. správa majetku 055/ 788 32 68
J. BERNÁT, Ing. referent
A. MIKLOŠOVÁ referent
H. ČERŇÁK referent 055/ 788 32 67 0903651525
 
Sociálne oddelenie   
M. KARAFOVÁ, Mgr. vedúca oddelenia 055/ 788 32 70 0911093990
Z. KRÁĽOVSKÁ, Bc. MOS 055/ 788 32 71 0903655735
J. ŽĎÁRA, PhDr. referent   0908603468
V. RUSZOVÁ opatrovateľská starostlivosť 055/ 788 32 72  
 
Oddelenie kultúry Átrium klub, Zuzkin park 4  
D. BÉREŠ, PhDr. vedúci oddelenia 055/ 642 62 85 0908592166
V. KENTOŠOVÁ, Ing. referentka 055/ 643 25 71 0903655845
J. BERMANNOVÁ referentka  
K. KISSOVÁ referentka 0903655805
T. GREGA referent 0911207780

 

Multifunkčný objekt, Laborecká 2

Terasáčik - centrum pre rodičov s deťmi
Tel: 055/788 32 45

Zariadenie opatrovateľskej činnosti
Tel: 055/788 32 73, 055/64 22 842

Klub seniorov
Tel: 055/644 30 27

Klub kresťanských seniorov
Tel: 055/644 03 34

Klub maďarských seniorov