Kontakt

Budova

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - ZÁPAD
Trieda SNP 39, 040 11 Košice-Západ

Telefón: +421557883200
email: miestnyurad @ kosicezapad .sk

Úradné hodiny Miestneho úradu

Pondelok 8:00 - 17:30 hod
Utorok 8:00 - 15:30 hod
Streda 8:00 - 17:30 hod
Štvrtok 8:00 - 15:30 hod
Piatok 8:00 - 13:30 hod

 

            Kancelárie prvého kontaktu

Podateľňa +421557883280
Matriky - rodná, sobášna a úmrtná +421557883281
Overovanie listín a podpisov na listinách +421557883282

 

Meno Funkcia Telefónne číslo
Mgr. M. Vrchota starosta MČ Košice - Západ +421557883200
Mgr. P. Berinšter zástupca starostu MČ Košice - Západ +421918832577
JUDr. J. Furmanová prednostka miestneho úradu +421557883200
Ing. J. Filipko kontrolór MČ Košice - Západ +421557883205
 
Organizačno-právne oddelenie
Ing. M. Denci   +421911393303
PhDr. A. Kovalčinová referentka +421905613976
M. Kundrát referent +421908799307
  sekretariát +421557883200
Bc. M. Debnariková podateľňa +421557883280
JUDr. V. Oravec právne služby +421911393309
J. Hudáková referentka +421557883221
 
Oddelenie matriky a evidencia obyvateľov
M. Fuňaková vedúca oddelenia +421911651465
Ľ. Ceľuchová matrika +421557883226
M. Bačová matrika +421557883227
Mgr. I. Tatarčíková matrika
A. Falátová evidencia obyvateľov +421557883224
JUDr. J. Sterczová evidencia obyvateľov
 
Ekonomické oddelenie
Bc. A. Škvarková vedúca oddelenia +421908799310
A. Miklošová finančná učtáreň +421905611962
A. Geschwandtnerová mzdová učtáreň +421911670019
J. Vargová pokladňa +421557883213
 
Oddelenie rozvoja
Mgr. O. Kovács vedúci oddelenia +421911221157
Ing. B. Mižáková stav. činnosť správa trhu +421905393201
Mgr. M. Klemová evidencia psov, správa trhoviska
Ing. R. Lakatos stavebná činnosť +421903651425
Ing. M. Kolárčik stratégie, projekty +421911393311
Z. Dobos MOS +421911651052
J. Richveis agenda rozvoja bývania +421911703705
 
Majetkové oddelenie
Ing. I. Oravcová vedúca oddelenia +421903651465
B. Olajošová hospodárka +421905613087
Ing. A. Laufová správa majetku +421911393301
Ing. J. Bernát referent
 
Sociálne oddelenie
Mgr. M. Karafová vedúca oddelenia +421911093990
Bc. Z. Kráľovská MOS, jednorazové dávky +421557883271
Mgr. G. Dulavová referentka ZOS +421903655735
V. Ruszová opatrovateľská služba +421557883272
Mgr. I. Krejčí Terasáčik, Denné centrá, Laborecká 2 +421908603468
 
Oddelenie kultúry Átrium klub, Zuzkin park 4   +421556426285
PhDr. D. Béreš vedúci oddelenia +421908592166
Ing. V. Kentošová referentka +421903655845
J. Bermannová referentka +421556432571
K. Kissová referentka +421903655805
T. Grega referent +421911207780

 

Multifunkčný objekt, Laborecká 2

Terasáčik - centrum pre rodičov s deťmi
Tel: +421908603468

Zariadenie opatrovateľskej činnosti
Tel: +421557883273, +421556422842

Klub seniorov
Tel: +421556443027

Klub kresťanských seniorov
Tel: +421556440334

Klub maďarských seniorov