Kontakt

Budova

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - ZÁPAD
Trieda SNP 39
040 11 Košice - Západ

 

Telefón: 055/ 788 32 00
Fax: 055/ 788 32 09
email: miestnyurad @ kosicezapad .sk

            Kancelárie prvého kontaktu                                Úradné hodiny

Podateľňa 055 / 7883280  
 
 
 
 
Pondelok 08:00 - 17:30 hod.
Matriky - rodná, sobášna a úmrtná 055 / 7883281 Utorok 08:00 - 15:30 hod.
Overovanie listín a podpisov na listinách 055 / 7883282 Streda 08:00 - 17:30 hod.
Fax 055 / 7883209 Štvrtok 08:00 - 15:30 hod.
    Piatok 08:00 - 13:30 hod.
 

 

 

Meno Funkcia pevná linka mobil
M. VRCHOTA, Mgr. starosta MČ Košice - Západ 055/ 788 32 00  
P. BERINŠTER, Mgr. zástupca starostu MČ Košice - Západ 055/ 788 32 00 0918832577
J. FURMANOVÁ, JUDr. prednostka miestneho úradu 055/ 788 32 02  
J. FILIPKO, Ing. kontrolór MČ Košice - Západ 055/ 788 32 05  
 
Organizačno-právne oddelenie
A. KOVALČINOVÁ, PhDr. vedúca oddelenia 055/ 788 32 06  
M. DENCI, Ing. IS administrátor 055/ 788 32 69 0911393303
V. DÁNIELOVÁ, Bc. asistentka starostu 055/ 788 32 00 0908799307
S. PITOŇÁKOVÁ, Mgr. sekretariát 055/ 788 32 01  
M. DEBNÁRIKOVÁ, Bc. podateľňa 055/ 788 32 80
V. ORAVEC, JUDr. právne služby 055/ 788 32 21 0911393309
J. HUDÁKOVÁ referentka 055/ 788 32 21  
 
Oddelenie matriky a evidencia obyvateľov  
M. FUŇAKOVÁ vedúca oddelenia 055/ 788 32 20 0911651465
Ľ. CEĽUCHOVÁ matrika 055/ 788 32 26        
M. BAČOVÁ matrika 055/ 788 32 27
I. TATARČÍKOVÁ, Mgr. matrika 055/ 788 32 27
A. FALÁTOVÁ evidencia obyvateľov 055/ 788 32 24
J. STERCZOVÁ, JUDr. evidencia obyvateľov 055/ 788 32 24
V. SOLÁROVÁ overovanie 055/ 788 32 82
 
Ekonomické oddelenie  
A. ŠKVARKOVÁ, Bc. vedúca oddelenia 055/ 788 32 10 0908799310
R. ROZINOVÁ, Ing. pokladňa 055/ 788 32 13  
 
A. MIKLOŠOVÁ finančná učtáreň 055/ 788 32 12
A. GESCHWANDTNEROVÁ mzdová učtáreň 055/ 788 32 14 0911670019
 
Oddelenie rozvoja  
O. KOVÁCS, Mgr. poverený vededením oddelenia 055/ 788 32 40  0911221157
B. MIŽÁKOVÁ, Ing. stav. činnosť správa trhu 055/ 788 32 41  0903651425
M. KLEMOVÁ, Mgr. evidencia psov, správa trhoviska 055/ 788 32 41
M. KOLÁRČIK, Ing. stratégie, projekty 055/ 788 32 15 0911393311
Z. DOBOS MOS 055/ 788 32 43 0911651052
J. RICHVEIS agenda rozvoja bývania 055/ 788 32 51 0911703705
 
Majetkové oddelenie   
I. ORAVCOVÁ, Ing. vedúca oddelenia 055/ 788 32 60 0903651465
B. OLAJOŠOVÁ hospodárka 055/ 788 32 61  
A. LAUFOVÁ, Ing. správa majetku 055/ 788 32 68 0911393301
J. BERNÁT, Ing. referent
 
Sociálne oddelenie   
M. KARAFOVÁ, Mgr. vedúca oddelenia 055/ 788 32 70 0911093990
Z. KRÁĽOVSKÁ, Bc. MOS, jednorazové dávky 055/ 788 32 71 0903655735
G. DULAVOVÁ, Mgr. referentka ZOS 055/ 788 32 72
V. RUSZOVÁ opatrovateľská služba
I. KREJČÍ, Mgr. Terasáčik, Denné centrá, Laborecká 2 055/ 788 32 45 0908603468
 
Oddelenie kultúry Átrium klub, Zuzkin park 4  
D. BÉREŠ, PhDr. vedúci oddelenia 055/ 642 62 85 0908592166
V. KENTOŠOVÁ, Ing. referentka 055/ 643 25 71 0903655845
J. BERMANNOVÁ referentka  
K. KISSOVÁ referentka 0903655805
T. GREGA referent 0911207780

 

Multifunkčný objekt, Laborecká 2

Terasáčik - centrum pre rodičov s deťmi
Tel: 055/788 32 45

Zariadenie opatrovateľskej činnosti
Tel: 055/788 32 73, 055/64 22 842

Klub seniorov
Tel: 055/644 30 27

Klub kresťanských seniorov
Tel: 055/644 03 34

Klub maďarských seniorov