Kontakt

Budova

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - ZÁPAD
Trieda SNP 39, 040 11 Košice-Západ

Telefón: 055/ 788 32 00
email: miestnyurad @ kosicezapad .sk

Úradné hodiny Miestneho úradu

Pondelok 8:00 - 17:30 hod
Utorok 8:00 - 15:30 hod
Streda 8:00 - 17:30 hod
Štvrtok 8:00 - 15:30 hod
Piatok 8:00 - 13:30 hod

 

            Kancelárie prvého kontaktu

Podateľňa 055 / 788 32 80
Matriky - rodná, sobášna a úmrtná 055 / 788 32 81
Overovanie listín a podpisov na listinách 055 / 788 32 82

 

Meno Funkcia Telefónne číslo
Mgr. M. Vrchota starosta MČ Košice - Západ 055/ 788 32 00
Mgr. P. Berinšter zástupca starostu MČ Košice - Západ 918 832 577
JUDr. J. Furmanová prednostka miestneho úradu 055/ 788 32 00
Ing. J. Filipko kontrolór MČ Košice - Západ 055/ 788 32 05
 
Organizačno-právne oddelenie
Ing. M. Denci poverený vedením oddelenia 911 393 303
PhDr. A. Kovalčinová referentka 055/ 788 32 06
M. Kundrát referent  0908799307
Mgr. S. Pitoňáková sekretariát 055/ 788 32 00
Bc. M. Debnariková podateľňa 055/ 788 32 80
JUDr. V. Oravec právne služby  0911 393 309
J. Hudáková referentka 055/ 788 32 21
 
Oddelenie matriky a evidencia obyvateľov
M. Fuňaková vedúca oddelenia 911 651 465
Ľ. Ceľuchová matrika 055/ 788 32 26
M. Bačová matrika 055/ 788 32 27
Mgr. I. Tatarčíková matrika
A. Falátová evidencia obyvateľov 055/ 788 32 24
JUDr. J. Sterczová evidencia obyvateľov
 
Ekonomické oddelenie
Bc. A. Škvarková vedúca oddelenia 908 799 310
A. Miklošová finančná učtáreň 055/ 788 32 12 
A. Geschwandtnerová mzdová učtáreň 911 670 019
 
Oddelenie rozvoja
Mgr. O. Kovács vedúci oddelenia  0911 221 157
Ing. B. Mižáková stav. činnosť správa trhu 055/ 788 32 41
Mgr. M. Klemová evidencia psov, správa trhoviska
Ing. R. Lakatos stavebná činnosť 903 651 425
Ing. M. Kolárčik stratégie, projekty 911 393 311
Z. Dobos MOS 911 651 052
J. Richveis agenda rozvoja bývania 911 703 705
 
Majetkové oddelenie
Ing. I. Oravcová vedúca oddelenia 903 651 465
B. Olajošová hospodárka 055/ 788 32 61
Ing. A. Laufová správa majetku 911 393 301
Ing. J. Bernát referent
 
Sociálne oddelenie
Mgr. M. Karafová vedúca oddelenia 911 093 990
Bc. Z. Kráľovská MOS, jednorazové dávky 055/ 788 32 71
Mgr. G. Dulavová referentka ZOS 903 655 735
V. Ruszová opatrovateľská služba 055/ 788 32 72
Mgr. I. Krejčí Terasáčik, Denné centrá, Laborecká 2 908 603 468
 
Oddelenie kultúry Átrium klub, Zuzkin park 4   055/ 642 62 85
PhDr. D. Béreš vedúci oddelenia 908 592 166
Ing. V. Kentošová referentka 903 655 845
J. Bermannová referentka  055/ 643 25 71
K. Kissová referentka 903 655 805
T. Grega referent 911 207 780

 

Multifunkčný objekt, Laborecká 2

Terasáčik - centrum pre rodičov s deťmi
Tel: 055/788 32 45

Zariadenie opatrovateľskej činnosti
Tel: 055/788 32 73, 055/64 22 842

Klub seniorov
Tel: 055/644 30 27

Klub kresťanských seniorov
Tel: 055/644 03 34

Klub maďarských seniorov