Kontajneroviská

Uzamykateľné kontajneroviská

Projekt humanizácie kontajnerovísk v značnej miere prispieva k zlepšeniu čistoty a poriadku životného prostredia obyvateľov Terasy. Zlúčením a uzamknutím jednotlivých stanovísk kontajnerov sa zabráni vstupu neprispôsobivých osôb ktoré svojou činnosťou znečisťujú prostredie.