Kontajneroviská

Uzamykateľné kontajneroviská 2015

Projekt humanizácie kontajnerovísk v značnej miere prispieva k zlepšeniu čistoty a poriadku životného prostredia obyvateľov Terasy. Zlúčením a uzamknutím jednotlivých stanovísk kontajnerov sa zabráni vstupu neprispôsobivých osôb ktoré svojou činnosťou znečisťujú prostredie. V súčasnosti Mestská časť Košice- Západ realizuje uzamknutie kontajneroviska na Šafárikovej triede č. 21. V roku 2015 ma Mestská časť v pláne uzamknutie 12 kontajnerovísk.